¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEi rute er knust på Haugatun kultursenter i Bergen. Det skal ta tid og krefter å få den byttet. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: EIVIND SENNESET ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBergen ble landskjent for kommunalt bygningsforfall da Arbeidstilsynet stengte to skolebygninger i fjor. Sopp, råte, mugg og dårlig luft førte til et uforsvarlig inneklima for elever og lærere. Bergen er langt fra alene. Vedlikeholdsetterslepet i norske kommuner ble beregnet til svimlende 142 milliarder kroner for fire år siden. Etter mange skippertak i 2009 falt innsatsen rett ned igjen. (Se tabell side 33). Vaktmestre og vedlikeholdsteknikere ser virkeligheten bak tallene hver dag. Kostra-tallene som ble innberettet til Statistisk sentralbyrå (SSB) i fjor, viser at norske kommuner bruker mindre per kvadratmeter enn noen tidligere år med vedlikeholdsinnberetning  langt mindre enn det som er minimum for å opprettholde standard. Reise i forfall Fagbladet ble med vedlikeholdstekniker Erwin Gindl på omvisning til skolegarderober, kulturhus og tekniske rom i vestlandshovedstaden  en reise i forfall, frustrerende arbeidsforhold, håpløse systemer og et og annet lyspunkt. Gindl begynte i Bergen kommune i 1990. året etter slo byens driftssjef Per Gjesdal første gang alarm om et vedlikeholdsetterslep. Etterslepet på samtlige kommunale bygninger var den gangen på 90 millioner kroner. Gjesdal foreslo en oppgraderingsplan over 15 år. Politikerne svarte med å innføre bestiller-/utførermodellen. 20 år senere er fasiten at det vil koste en halv milliard kroner å komme a jour med skolebygningene alene. Skyver ansvar Vi har akkurat ankommet bakgården til Haugatun kultursenter. Her er det bekmørkt om kvelden. Flom- belysning fins, men lyspæra har gått. Trær og busker har grodd til og hindrer innsyn. Et perfekt sted for hærverk. Det er ikke overraskende at vindusruta i bakdøra er knust. For 20 år siden hadde bygningen en vaktmester, men leietakerne, PP-tjenesten og barnevernet, har ikke budsjett til det. De kjøper heller tjenester etter behov. De kommunale leietakerne har ansvar for lys, vinduer og takrenner. Bergen kommunale bygg (BKB) har ansvar for selve bygningen.  Er takrenna tett, så er det leietakers ansvar helt til den har vært tett så lenge at det renner inn i veggen og ødelegger panelet. Da er det vårt ansvar, illustrerer Gindl. Ofte går det nettopp så langt. 4000 for ei lyspære Før bestiller-/utførermodellen ble innført, ville Gindl ha hentet ei pære og ei ny rute på lageret og gjort jobben i løpet av arbeidsdagen. Nå må han sjekke skadene og bestille ruteskifting fra glassmester. Vi sjekker noen uker senere: Glassmester kom og sikret den knuste ruta, tok mål og bestilte ny rute. Ei uke senere ble den byttet. Det tok imidlertid lengre tid med pæra. Før lyset ble fikset ytterligere to uker senere, var ruta knust på nytt. ¸ˇ32 > Fagbladet 3/2013 Bygninger forfaller mens vedlikeholdsteknikeren fyller ut rapporter. ¸ˇ¸ˇSjekk vedlikeholdet i din kommune på fagbladet.no fbaargang2013 fbseksjonKON