¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOMVISNING I FORFALL: Tekniske rom i kommunale bygninger kunne sjokkert mange. Bergen ble landskjent for manglende vedlikehold da skoler måtte stenge i fjor, men er langt fra alene og trolig ikke den verste kommunen i landet. ¸ˇOffentlige bygninger " Norske kommuner og fylkeskommuner eier ca. 30.000 bygninger på til sammen mer enn 32 millioner kvadratmeter. " Prisen for å bygge disse eiendommene (gjenskaffelsesverdien) er anslått til ca. 1000 milliarder kroner, nær en tredel av pensjonsfondet. " Det samlede etterslepet på vedlikehold er anslått til 142 milliarder kroner. Kilde: PwC, Multiconsult ¸ˇ¸ˇ34 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON