¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfram med det hvis problemet skal få en løsning. Det er svært vanskelig å forholde seg til anonyme ytringer om årsak til sykdom, eller om opplevd mobbing og trakassering. Terskelen for å ytre sin mening er lav når du er beskyttet av anonymitet, men det er samtidig vanskeligere å følge opp problemene som kommer fram. Kunne vi som representerte arbeidsgiver fulgt opp medarbeiderundersøkelsen på en bedre måte? Verken anonyme besvarelser eller gruppediskusjoner ga god nok informasjon til at vi kunne oppfatte situasjonen på arbeidsplassen godt og ta tak i problemene på en skikkelig måte. Vi kunne helt sikkert ha fortsatt å grave i resultatene fra medarbeider- undersøkelsen, men jeg tror løsningen fins i en annen tilnærming. Det krever relasjonelt mot og høy grad av tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for å snakke sammen om vanskelige temaer, men det virker ikke som om det er noen vei utenom. Når det dreier seg om mellommenneskelige forhold, er det etter min mening kun åpen dialog som virker. Vi må legge til rette for at god dialog kan foregå, og satse tid og krefter på å gjennomføre den gode dialogen. Arbeidsmiljøloven er helt tydelig på at det er arbeidstakers og arbeidsgivers felles ansvar å bidra til at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er godt. Anonyme ytringer legger alt ansvar for oppfølging på arbeidsgiver, fordi den som ytrer seg ikke behøver å stå for sine meninger i etterkant. Videre svekkes kraften i ytringene fra den enkelte arbeidstaker fordi det er så vanskelig å følge opp det som kommer fram, og arbeidstaker blir forhindret fra å ta del i det felles ansvaret som arbeidsmiljøloven krever. Muligheten til å ytre seg fritt om forhold på arbeidsplassen er en like soleklar rett som ytringsfriheten er ellers i samfunnet. Men anonymitet i medarbeiderundersøkelser er en blindvei etter min mening. Det er ingen vits i å ytre seg dersom anonymiteten gjør det umulig å løse problemene som kommer fram. BLINDVEI: Anonyme medarbeiderundersøkelser kan føre til at det blir vanskelig å få gjort noe med eventuelle arbeidsmiljøproblemer. Fagbladet 3/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON