¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇFagforbundet Troms på karrieredag Fagforbundet Troms deltok på karrieredagen ved Høgskolen i Harstad i januar. Her fikk studentene ved høgskolen, framtidas arbeidskraft, møte arbeidsgivere. Fagforbundet henvendte seg til studentene fra en godt besøkt stand og informerte om hvorfor det er viktig å være organisert, om studentmedlemskap og om forsikringer. Noen meldte seg inn der og da, andre i ettertid. Fagforbundet fikk også presentere seg i auditorier og klasserom, blant annet for studenter i økonomi og samfunn. Karrieredagen er et samarbeid mellom studentene Nestleder i Fagforbundet Troms, Hilde Bernhardsen, seksjonsleder i SHS, Randi Steinli Pedersen, og nettverkskontakt for sykepleiere i Finnmark, Knut Harald Eriksen. og studentsamskipnaden, og er en møteplass for studenter og arbeidsgivere med mulighet for å knytte kontakt. VeV ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHåndbok om sosial dumping Håndboka for tillitsvalgte Sosial dumping fra A til ت er kommet i ny utgave. Boka tar for seg hvilke redskaper fagforeninger og tillitsvalgte har for å motarbeide sosial dumping på sine arbeidsplasser. Den nye utgaven er oppdatert og utvidet med 40 nye oppslag, blant annet med nytt regelverk om likebehandling fra 1. januar 2013 og nytt stoff om EU og EØS. Boka er skrevet med bidrag og synspunkter fra flere av forbundene i LO. PF Større personvernrevisjon på trappene Like før jul ble stortingsmeldingen med navnet Personvern  utsikter og utfordringer lagt fram. Bakgrunnen er blant annet at internasjonalt personvernregelverk gjennomgår store revisjoner. Regjeringen venter på disse regelendringene før den vurderer endringer i den norske personopplysningsloven. Den vil arbeide for norsk deltakelse Fagdager i et eventuelt nytt europeisk datatilsyn, og den vil også tilrettelegge for gjenbruk av offentlige data. Meldingen drøfter personverndilemmaer opp mot sosiale medier og går gjennom ulike teknologier som kan utfordre og støtte opp under etterlevelse av personvernregelverket. VeV ¸ˇFaggruppa for sekretærer inviterer til to fagdager dette året: 25. april blir det fagdag for kontoransatte i skolen, og 17. oktober gis det et tilbud til ansatte ved servicetorg og i førstelinjetjenesten. årets fagdager i regi av faggruppe arkiv avholdes 4. og 5. september. VeV ¸ˇBrett opp ermene I skrivende stund har fylkeskretsene i Fagforbundet sine seksjonskonferanser. Jeg og alle i seksjonsstyret sentralt reiser rundt, og vi gleder oss over å få være sammen med SKA-medlemmer fra hele landet. Også administrasjonen er med oss. Det er alltid hyggelig og veldig lærerikt å møte medlemmene på deres hjemmebane. Da blir det politiske og organisatoriske debatter, og ikke minst en sosial arena der vi blir bedre kjent og kan fortsette å diskutere i mer uformelle omgivelser. å snakke med folk ansikt til ansikt blir heldigvis aldri gammeldags. Som jeg har skrevet før, er 2013 et spesielt år med LO-kongress, stortingsvalg og landsmøte i Fagforbundet. For seksjonene er kanskje landskonferansene i september det store høydepunktet. På seksjonskonferansene i fylkene er det valgt nye representanter til Jeg kan love at alle som har sagt ja til å gjøre en innsats, får mange spennende utfordringer. styrene. De ønsker vi velkommen og lykke til. Jeg vil stresse litt at alle som er nyvalgt må få god opplæring fra dere som har erfaring i seksjonsarbeidet. Når noen sier ja til verv i forbundet, skal vi ta godt imot dem og sørge for kompetanseoverføring både fra dem som har vært med ei stund, og også fra dem som kommer inn med et friskt blikk. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDelegater til landsmøtet har dere også valgt. De har en omfattende jobb foran seg  sakspapirer som skal leses og delegasjonsmøter der saken skal behandles grundig. å representere seksjonene på landsmøtet er krevende, men også veldig artig. Det er der politikken for seksjonene og hele forbundet blir bestemt. For førstereisdelegater er det viktig at fylkene tar et spesielt ansvar. Jeg kan love at alle som har sagt ja til å gjøre en innsats, får mange spennende utfordringer. Det er mye å lære, mange forventninger og av og til frustrasjoner. Det beste rådet jeg kan gi, er at alle bretter opp ermene og tar det som kommer på strak arm. Og glem aldri verdiene våre; omtanke, solidaritet og samhold. GERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON