¸ˇFagbladet 3/2013 > 41 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRazib kastet seg ut fra femte etasje da brannen brøt ut, og skadet seg alvorlig i hodet og hoftene. Men han overlevde. Han dro tilbake til fabrikken for å få ut lønn han hadde til gode. Det fikk han ikke. Han har heller ikke fått noen erstatning. fbaargang2013 fbseksjonKON