¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGjesteskribent ¸ˇPalestinerne i Gaza har alltid fulgt nøye med på valgene i Israel, fordi valgresultatet kan få stor innvirkning på deres liv i kommende år. Valget i slutten av januar vakte imidlertid ikke særlig interesse. Liten interesse for det israelske valget ¸ˇ¸ˇMohammed Omer Journalist og fotograf fra Gaza. > Følg Fagbladets faste gjesteskribenter: Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter, SV-politiker, kommentator og debattant. Ingeborg Gjærum Miljøverner, student og rådgiver i BursonMarsteller. Hannah Wozene Kvam Artist, skribent og slam-poet. Medlem av gruppa Queendom. Tidligere kjente de fleste innbyggerne i Gaza de ulike israelske partienes politiske ståsted, og deres fortid og framtidsplaner. På 1990tallet fulgte palestinerne prosessen og resultatene fra de israelske valgene gjennom israelske nyhetssendinger på arabisk. Men nå, med så mange arabiske tv-kanaler, radiostasjoner og sosiale medier å velge mellom, virker interessen å være på retur. Overraskende nok vet bare en liten del av Gazas befolkning at det i det hele tatt har vært noe valg  og de som vet det, bryr seg ikke stort om utfallet. Mange ignorerer ikke bare valgresultatet, men også framveksten av nye partier og ansikter i israelsk politikk. Denne plutselige mangelen på interesse kan skyldes at det politiske og militære standpunktet til samtlige israelske partiledere stort sett er det samme. Det ser også ut til å være bristende kommunikasjon og samhandling mellom Israel og Gaza-stripen, der israelerne fortsatt driver en økonomisk andelsblokade overfor palestinerne. Før den andre intifadaen i 2000 fulgte flere tusen palestinske arbeidere, den gang med større bevegelsesfrihet, siste nytt fra Israel med stor interesse. 30 år gamle Abuelabed Younies fra Rafah forklarer endringen med at palestinerne har levd under beleiring i så mange år at de ikke lenger har noen tro på at Israel vil prøve å oppnå fred. Uansett hvem som styrer, vil det neppe føre til at den 64 år lange israelske okkupasjonen tar slutt, mener han. Mange partier har prøvd seg, men til ingen nytte. Ingen er villig til å gå tilbake Al Najjar har alltid har foretrukket det høyreorienterte Likudpartiet fordi det har virket som om partiet har akseptert økt bevegelsesfrihet for palestinere som jobber i Israel, i motsetning til det venstreorienterte israelske arbeiderpartiet HaAvoda. Ifølge Al Najjar har HaAvoda som mål å kontrollere alle sider ved dagliglivet til tusener av palestinske arbeidere, slik at de ikke kan jobbe i Israel. Dette har de gjort ved å stenge den israelskkontrollerte på Israels okkupasjon og brudd på menneskerettighetene, tror 30-åringen. Ibrahim Al Najjar jobbet rundt 20 år i Israel, helt til intifadaen startet. Siden den gang har han vært arbeidsløs. Han forteller at de israelske valgene ikke interesserer ham. Erez-grensen på helt vilkårlige tidspunkter. Det har ført til at Al Najjar ikke er interessert i hvilket parti som vinner israelske valg. De praktiserer den samme harde politikken overfor den palestinske befolkningen uansett, mener Al Najjar. Da han jobbet i Israel, diskuterte han gjerne israelsk politikk med sin 52 > Fagbladet 3/2013 Overraskende nok vet bare en liten del av Gazas befolkning at det i det hele tatt har vært noe valg  og de som vet det, bryr seg ikke stort om utfallet.ª fbaargang2013 fbseksjonKON