¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLIKEGYLDIGHET: Gazas innbyggere har aldri brydd seg så lite om hvem som skal styre Israel som ved valget nå i januar. israelske arbeidsgiver, men nå er den daglige kommunikasjonen og kritiske debatten ikke lenger mulig. Politisk kommentator dr. Kamal Alshaer sier at Israels krigføring i Gaza i 2009 og 2012 har økt palestinernes likegyldighet. Uansett administrasjon i de store politiske partiene, enten de er høyreorienterte duerª eller venstreorienterte haukerª, har de gått til krig mot Gaza. Ifølge dr. Alshaer kan en slik mangel på interesse oppfattes som et naturlig fravær av forventninger: Uansett hvem som er valgvinner, vil det ikke gjøre situasjonen bedre for de 1,7 millioner palestinerne i Gaza. De tidligere israelske statsministerne Ehud Olmert og Tzipi Livni er nå de partilederne som går klarest ut og snakker om fredª med palestinerne  selv om heller ikke de vekker stor tillit eller interesse blant Gazas innbyggere, som fortsatt leger vonde sår etter traumer og tap av familiemedlemmer i den militære operasjonen Cast Lead i Gaza i 2008 2009. Under opera- sjonen ble 1500 palestinere ble drept, blant dem mange barn; mer enn 5000 ble skadet, og skoler, sykehus, moskeer, UNRWA-lagre, hus og gårder ble tilintetgjort. Flere jødiske bosettinger, annektering av illegale utposter og en stadig reduksjon av vannrettigheter, bevegelsesfrihet og tilgang til jordbruksland, bidrar også til likegyldigheten blant Gazas innbyggere. Folk er mye mer opptatt av forsoningsdialogen mellom Fatah og Hamas, der samtalene mellom partene i det minste har gitt et lite glimt av håp for framtida. Fagbladet 3/2013 > 53 Foto: Scanpix fbaargang2013 fbseksjonKON