¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇØnsker ny uførepensjon på plass i år Vårens mellomoppgjør kommer bare til å dreie seg om penger. Men leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby, vil også at partene skal bli enige om å forhandle ny uførepensjon i løpet av året. Tekst: PER FLAKSTAD Nye regler for uførepensjon skal tilpasses ny folketrygd og gjelde fra 1. januar 2015. Derfor mener Klemet Rønning-Aaby at det blir for sent å forhandle om dette i hovedopp- gjøret neste år. Han ønsker at partene i årets mellomoppgjør blir enige om å forhandle fram en løsning i sommer, eller senest til høsten.  Vi ønsker å forhandle om uførepensjonen med den streikeretten som vi har etter avtaleverket. Vi vil ikke miste streikeretten på dette viktige temaet, sier han. Må opprettholde kjøpekraften Ifølge Rønning-Aaby haster det ikke med nye pensjonsavtaler før en uførepensjon er på plass.  Vi fikk et brukbart resultat i offentlig sektor i 2009, og vi har ikke dårlig tid når det gjelder å bli enige om en framtidig ordning for alderspensjon. Derfor er det først og fremst viktig å få på plass gode ordninger for uførepensjon tilpasset ny uføretrygd i folketrygden. Vårt hovedkrav er at kjøpekraften må opprettholdes for alle sammenliknet med dagens ordning.  Får vi på plass dette, vil det også kunne gi føringer på framtidig offentlig tjenestepensjon, sier han. På en konferanse i regi av Forsvar offentlig pensjonª redegjorde han for LO Kommunes hovedkrav til en framtidig tjenestepensjon i kommunesektoren:  Nivået for å gå av ved 62 år skal være omtrent som i dag, det må ikke bli vesentlig vanskeligere å kvalifisere seg til AFP, og pensjonen må utgjøre minst 66 prosent av sluttlønn ved 30 års opptjening. I tillegg må samordningsfordelene videreføres, det vil si at de som har ligget lavt i lønn eller jobbet mye deltid, får igjen noe for det de har betalt inn i tjenestepensjonsordningen, sa han Neppe store tillegg I årets mellomoppgjør blir hovedoppgaven å sikre medlemmenes kjøpekraft.  Jeg tror ikke det kan forventes store lønnstillegg denne gangen. Det har blant annet å gjøre med at vi flyttet virkningstidspunktet fra 1. mai til 6. juni for lønnstilleggene i hovedoppgjøret i fjor, og det får vi igjen nå i form av et høyere lønnsoverheng på ca. 2,5 prosent. Dermed blir den disponible økonomiske rammen trang i år, sier Klemet Rønning-Aaby. Samtidig blir mellomoppgjøret en diskusjon om hvilken profil oppgjøret skal ha. ¸ˇKlemet RønningAaby, leder i LO Kommune. ¸ˇ58 > Fagbladet 3/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON