¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Ber om fred rundt foretaksmodellen LOs nestleder Gerd Kristiansen mener kampen mot foretaksmodellen i helsevesenet må legges ned.  Politisk tror jeg ikke det er realistisk å få en ny modell, men vi vil fortsatt ha sterkt fokus på å forbedre den, sier Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. Kristian Tangen tar ikke gjenvalg i LO-ledelsen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTaper fortsatt penger på ubygd sykehjem Ifølge Kommunal Rapport har Oslo kommune så langt tapt 30 millioner kroner på sykehjemsprosjektet i Altea i Spania. De siste fire årene er det brukt fem millioner kroner på å få en byggetillatelse på tomta og å forberede en straffesak mot dem som svindlet kommunen. Omvendt integrering Hørende ungdommer ved en fritidsklubb i Trondheim tok initiativ til et kurs i tegnspråk. Resultatet ble et attraktivt møtested for ungdom med vanlig, redusert eller ingen hørsel.  Her er det de hørende som har tilpasset seg de døve og ikke omvendt, sier Nova-forsker Ida Hydle som har fulgt prosjektet tett. Flere tar ut hele fedrekvoten I alt 28 prosent av nybakte fedre tok ut hele fedrekvoten på 12 uker eller mer i løpet av 2012. Bare åtte prosent gjorde det samme i 2011. På landsbasis mottok 58.400 menn foreldrepenger i 2012, en økning på seks prosent fra året før, ifølge Nav. Den nybakte pappaen velger familien framfor pendling og fire nye år i LOs ledelse. LO-sekretær Kristian Tangen har gitt beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg i LOs ledelse. Farsrollen Den tidligere lederen i Fagforbundet Ungdom legger ikke skjul på at det å bli far gjorde valget enklere.  For meg er dette det eneste riktige alternativet. Skulle jeg fortsatt i LO-ledelsen, ville det betydd fire nye år med pendling mellom Trondheim og Oslo. Det ville begrenset muligheten til å ta del i sønnen min sin oppvekst disse årene, sier han til LO-Aktuelt/FriFagbevegelse.no. Og han påpeker at det også ville ført til en skjev arbeidsfordeling hjemme.  Det føles ikke riktig for meg at familien skal komme i andre rekke. Det betyr ikke at Tangen mener det er umulig å kombinere et topptillitsverv i fagbevegelsen med å være småbarnsforeldre.  Men som bosatt i Trondheim, føles det nå mest riktig å være tett på familien, sier han. Distriktssekretær Kristian Tangen ble valgt inn i LOs ledelse på kongressen i 2009. Han fikk da permisjon fra jobben som LOs distriktssekretær i Sør-Trøndelag.  Jeg er jo i en fantastisk situasjon hvor jeg i dag har kjempeinteressante oppgaver i LO-ledelsen og har muligheten til å gå tilbake til en flott jobb i Trondheim. TAR IKKE GJENVALG: LO-sekretær Kristian Tangen tar farvel med LO-ledelsen og reiser hjem til familien i Trondheim. Valgkabaler Kristian Tangen er 37 år gammel og er ett av navnene som blir flittig nevnt når det gjelder framtidige topplederverv i både LO og Fagforbundet. På spørsmål fra LO-Aktuelt om dagens beslutning betyr at han i framtida ikke er kandidat til sentrale posisjoner i fagbevegelsen, svarer han at det ikke er noen aktuell problemstilling i dag.  På den første arbeidsdagen etter at jeg ble far, følte jeg at det var riktig å fortelle at jeg ikke stiller til gjenvalg ved kongressen i mai. Nå gleder jeg meg til å gå tilbake til jobben min som distriktssekretær. Og ikke minst være far for Sigve, fastslår Kristian Tangen. Tekst: SVEIN-YNGVE MADSSEN, LO-Aktuelt Carema så seg lei på at man byttet bleier på de eldre før de var blitt tilstrekkelig våte.ª Leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet, Wegard Harsvik ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT Vi er stolte av alt unntatt navnet Kollektivtransport- produksjon AS.ª Administrerende direktør Cato Hellesjø i Sporveien til Aftenposten Storbankene driver en finansiell terror som rammer hele samfunnet.ª Investor Øystein Stray Spetalen til Manifest Analyse ¸ˇ¸ˇ¸ˇ6 > Fagbladet 3/2013 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Bjørn A. Grimstad fbaargang2013 fbseksjonSAM