¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTAR IKKE ANSVAR: Kommunene bruker ikke lærekontrakter i kampen om god arbeidskraft. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKommunene svikter lærlingene Bare en av ti lærlinger i Rogaland fikk lærekontrakt i offentlig sektor. Det offentlige bør være lokomotiv i arbeidet med å tilby alle lærlinger en god praksisplass, og Fagforbundet Ungdom krever lovfestet læreplass. HVA ? MENER DU Hva mener du om Jonas Gahr Støres planer for helsenorge? Hilde Torgersen, leder Fagforbundet Moss og Våler  Det er kjempebra at han vil satse enda mer på heltid. å ta tak i profesjonskampen vil forhåpentligvis føre til riktig bruk av kompetanse og ressurser. Ivar Romundstad, Fagforbundet Akershus:  Jeg er positiv, spesielt til det å utnytte utstyr utover kjernetida. Legeforeningen er imot, for at mange leger jobber privat etter arbeidstid. Elisabeth S. Arntsen, leder Fagforbundet Drammen:  Støre svarer godt på dette med heltid og deltid. Jeg liker også det han sier om smartere oppgavefordeling og hvem som er best til å løse oppgavene ¸ˇ Ingen skal gå 12 år på skole, for så ikke få en læreplass der de får praksis fra arbeidslivet. Alle skal ha like muligheter til å komme ut i arbeid. Praksisplassen er en døråpner for mange, sier Ola Harald Svenning, leder for Fagforbundet Ungdom. Gjøre seg lekker Av de 2573 som fikk lærekontrakt i Rogaland i 2012, var 319 i offentlig sektor.  Mens det private næringslivet ser gevinsten i at lærlingene produserer varer og tilbyr nytenkning, ser det offentlige på lærlingene som en utgift, sier fagopplæringssjef Kjell-Reidar Hetland i Rogaland til Stavanger Aftenblad. Han oppfordrer kommunene til å legge bort gammelt Over 26 millioner arbeidsløse i Europa tankegods om kostnader som skal kuttes, og heller synliggjøre kommunen som en attraktiv arbeidsgiver. Deltid undergraver rekruttering Kommunene tilbyr kommende helsefagarbeidere læreplasser, men ikke i det antallet som kreves for å møte eldrebølgen.  Det er klart at vi vil ha behov for mange flere folk framover. Det er en utopi å tro at de arbeidsplassene skal fylles av bare sykepleiere, påpeker Hetland. Han frykter også at mangelen på hele stillinger skader rekrutteringen.  I helsesektoren har de små stillingsbrøkene tatt overhånd. Kommunene skaper med det sin egen ulykke. ¸ˇTekst: TITTI BRUN ¸ˇ¸ˇ¸ˇVed Nav-kontorene var det ved utgangen av februar registrert 70.000 helt arbeidsløse, totalt 2,7 prosent. I tillegg var 18.400 personer midlertidig sysselsatt på ulike arbeidsmarkedstiltak. Det gir en brutto arbeidsløshet på 3,4 prosent. Samtidig viser tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat at det var 11,9 prosent arbeidsløse i landene i euro-sonen i januar, mens tallet for alle de 27 EU-landene er 10,8 prosent. I alt 26,2 millioner EU-borgere er nå uten arbeid, 5,7 millioner av dem er under 25 år. FriFagbevegelse.no ¸ˇFagbladet 3/2013 > 7 colourbox.com Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen fbaargang2013 fbseksjonSAM