¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet står respekt av det renovatørene i Steinkjer, deres ledere og byens politikere har gjort med renovasjonen i kommunen.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€+‹ Gå for grønt! Fagforbundet benyttet den årlige hår- og skjønnhetsmessen til å bevisstgjøre leverandører, frisører og arbeidsgivere om frisørers kjemiske hverdag, og markedsføre grønne frisører. Side 28 ˇ€+‹ Sultne på kunn- skap om avfall Ei ny tid med avfall som ressurs krever ny kompetanse hos de ansatte. I Steinkjer er det virkelig tatt på alvor. Samtlige fast ansatte har tatt eksamen i gjenvinningsfag. Side 30 ˇ€+‹ Brannkonstabler uten nok beskyttelse FOKUS: Brannkonstabler tror at de er sikre når de bruker oksygenapparater som beskytter luftveiene. Men huden utsettes også for kreftfremkallende stoffer fra brannrøyken gjennom klærne, skriver Anders Cederberg. Side 36 Vedlikeholder for mindre enn noen gang For fire år siden rystet en rapport norske kommuner. Etterslepet på vedlikehold var på svimlende 142 milliarder kroner. Milliarder ble brukt på skippertak året etter. Nå brukes det mindre enn noen gang. Side 32 Fagbladet 3/2013 > 27 ¸ˇFoto: Eivind Senneset fbaargang2013 fbseksjonSAM