¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇBEVISSTGJØRENDE: Lederen i Frisørenes Fagforening, Ingunn Jacobsen, og kjemiker Johan Galster opplevde en økende interesse for grønn frisør under årets hår- og skjønnhetsmesse. Fagforbundet vil ha grønnere glamour Frisører er små kjemikere som håndterer allergifremkallende og hormonforstyrrende stoffer hver dag. Frisørenes Fagforening ønsker økt bevissthet og grønnereª produkter. En undersøkelse blant frisører i Norden viser at 40 prosent har kontaktallergi, 30 prosent har astma og 70 prosent lider av hodepine.  Hadde disse tallene kommet fra min arbeids- plass, ville Arbeidstilsynet lagt sjefen i håndjern, sier Johan Galster. Han er kjemiker i Teknik- og miljø- forvaltningen i København kommune. Han presenterte tallene under skjønnhetsbransjens årlige messe Hår og skjønnhet.  En 17 år gammel jente som blir frisør, har 50 prosents sjanse for å utvikle kontaktallergi før hun fyller 23 år, fortsetter Galster. Arbeidstilsynet Lederen i Frisørenes Fagforening, Ingunn Jacobsen, inviterte Galster til å gi faglig innspill på en messe som ellers er preget av høy glamourfaktor. Hun mener Arbeidstilsynet hadde blitt tvunget til å stanse bruk av helseskadelige produkter i alle salonger, bortsett fra de som driver grønne salonger, hvis regelverket for giftige stoffer skulle blitt fulgt i frisørbransjen.  Det kommer klart fram i arbeidsmiljøloven at kjemiske stoffer som kan innebære helse- fare ikke skal brukes dersom det fins mindre farlige alternativer, sier hun, og legger til at Fagforbundet har inngått et sam- arbeid med Arbeidstilsynet om hvordan de kan samarbeide om en sunnere bransje. Gå for grønt! Fagforbundet og Frisørenes Fagforening har utviklet konseptet grønn frisørª. Det er salonger som lar være å bruke de skadeligste stoffene.  De grønne produktene fins. Ta dem i bruk, oppfordrer Galster. Tekst og foto: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇDe grønne produktene fins. Ta dem i bruk! JOHAN GALSTER, KJEMIKER ¸ˇ¸ˇRengjøringsmidler kan gi astma Kjemikalier som fins i renholdsmidler kan forårsake voksenastma, viser en britisk studie over høyrisikoyrker. I alt 7000 personer deltok i studiene. Forskerne identifiserte 18 høyrisikoyrker, hvorav fire hadde med renhold å gjøre. I en av seks tilfeller av astma hos personer i 50-årene, kan renholdsmidler være årsaken. Ekspertene understreker imidlertid at arbeidsmiljøet har større betydning enn selve yrket, skriver bladet Renholdsnytt. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 3/2013 ¸ˇKunnskapen skal registreres Sceneteknikere er tusenkunstnere, men de ansatte har ingen dokumentasjon over kunnskapen sin. Det vil SCOMP, samarbeidsprosjektet mellom Norsk teater- og orkesterforening og fagforeningene ved teatrene tilknyttet Fagforbundet, gjøre noe med. De har lansert et elektronisk kompetanseverktøy som skal kartlegge formal- og realkompetansen for teknisk personale. Dokumentasjon Kompetansekravene og ulike sertifikater ligger allerede inne i systemet. Brukerne registrerer hvilke krav de har oppnådd. Arbeidsgiver kvalitetssikrer registreringen og godkjenner at arbeidstakeren har gjennomgått de nødvendige kursene og har den arbeidserfaringen som registreres.  Registrerte arbeidstakere kan gjøre sin egen CV tilgjengelig og søkbar for alle teatrene i Norge. Samtidig blir det enklere for teatrene å følge opp og dokumentere opplæringsløp og kompetansehevende tiltak, sier Bjørn Moe, fellestillitsvalgt for de teatertekniske fagforeningene i Fagforbundet. Prøvekaniner Det nye systemet testes nå av elleve superbrukere fra teatrene i Oslo. 30 personer fra tre utvalgte teatre skal begynne å jobbe med systemet i løpet av kort tid. Det landsdekkende systemet skal være tilgjenglig for det scenetekniske personalet ved de norske teatrene fra høsten 2013, med mulighet for utvidelse til andre grupper ved teatrene i løpet av 2014. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonSAM