¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBLE HØRT: Tillitsvalgt Rune Aasen. Lyttet til sporveis- mekanikerne I forrige måned troppet Oslo kommunes samferdselsbyråd Ola Elvestuen opp på trikkeverkstedet på Grefsen sammen med konsernledelsen i kollektivselskapene. Der fikk de med egne øyne se alvoret for tilstanden til hovedstadens trikker. Skandaletrikkene innkjøpt på slutten av 90-tallet faller bokstavelig talt fra hverandre, og i vinter er det satt inn i buss for trikk flere steder i byen mens det er reist forslag om midlertidig nedleggelse av trikkeruter. Nye trikker kan tidligst være på plass i 2017.  Vi fikk formidlet at når Oslo kjøper nye trikker, må vi få en prosess som inkluderer alle faginstanser, slik som da t-banevognene ble anskaffet, sier leder av Oslo sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen. Meldingene ser ut til å ha nådd igjennom. Kort tid etter ga byrådet følgende løfte til DittOslo:  Denne gangen skal vi kjøpe trikker som varer i flere år. Vi må ha en like god anskaffelsesprosess som da vi kjøpte nye t-banevogner. OT ¸ˇ¸ˇSCENEKOMPETANSE: Teaterteknisk personale i sving på Sandvika teater. Teknikerne er ansvarlige for alt fra rigging til lysteknikk. ¸ˇFagforbundet bekymret for lærlinger Lærlingombudet, fylkesadministrasjonen og yrkesopplæringsnemnda har stilt spørsmål ved sikkerheten til lærlingene ved Leslie Professionale frisørsalonger på Vinterbrosenteret og Kolbotn. Lederen i Frisørenes Fagforening, Ingunn Jacobsen, er overrasket over at ikke salongene har mistet retten til å ta imot lærlinger på tross av flere klager.  Fagforbundet Frisørenes Fagforening er opptatt av at lærlinger skal ha en trygg og god opplæring. Yrkesopplæringsnemnda skal påse at lærlingene får dette, sier Jacobsen, og legger til at opplæringsavdelingen i fylket har det daglige ansvaret med oppfølgingen. Jacobsen ønsker at det blir stilt større krav til lærebedriftene, og at bedrifter som får klager mot seg mister retten til å ha lærlinger. Lederen av yrkesopplæringsnemnda, Kari Hauge, sier til Østlandets Blad at hun har vært klar på at salongkjeden ikke burde ha dispensasjon til å ta inn lærlinger.  Jeg har vært alvorlig bekymret i lang tid, sier Hauge til avisa. Aina Berntsen i fylkeskommunen uttaler i samme avis at de følger saken tett, og at frisøren har fått frist fram til sommeren med å forbedre forholdene for lærlingene. NBM ¸ˇFagbladet 3/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Erik M. Sundt Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonSAM