¸ˇ¸ˇSNART FAGBREV: Ivar Pettersen peker og forklarer for sensor Idar Hoston i sorteringshallen. Det er eksamen i gjenvinningsfag på Tranamarka utenfor Steinkjer. ¸ˇRenovasjonsenheten i Steinkjer " 16 ansatte som renovatører og på gjenbrukstorg, tre kontoransatte. " Egen gjenbruksbutikk. " Samtlige fast ansatte har tatt fagbrev i gjenvinning. " Har slått sammen innhenting og sortering, slik at alle kan rullere på en og samme arbeidsplan. " Steinkjer kommune har en reno- vasjonsavgift omtrent som landsgjennomsnittet, som ikke skal øke neste år. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 3/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonSAM