¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇFortellingen min begynner i 2006. Etter 30 års tjeneste som brannkonstabel i Stockholm, deltok jeg i en omfattende studie som viste at brannpersonell har over dobbelt så høy risiko for å rammes av enkelte kreftformer. Redningsmennene trenger hjelp ¸ˇ¸ˇAnders Cederberg Nestleder i det svenske Brandmannens Riksforbund. Studien viste at risikoen er størst for å rammes av multippelt myelom og kreft i lymfekjertel, prostata og testikler. I denne metaanalysen inngikk også en svensk studie der Tornling, Gustavsson og Hogstedt hadde undersøkt dødeligheten blant brannkonstabler i Stockholm mellom 1931 og 1983. Resultatene viste at dødeligheten for ondartede svulster øker med alder, fartstid i yrket og med økt eksponering. Dette ble en vekker for meg. Gjennom yrkeskarrieren hadde det vært mye spøkefullt snakk  med et element av alvor  om at en brannkonstabel kan oppleve å gå av med pensjon ved 58-årsalderen, leve to år til og deretter få kreft. Etter denne studien begynte jeg å jobbe for at også alle andre skulle bli klar over risikomomentene. Med utgangspunkt i studien klarte vi å skape et samarbeidsprosjekt i Sverige som heter Friska brandman, der vi gjennom enkle virkemidler forsøker å skape et bedre arbeidsmiljø. Den 2. september 2011 fikk jeg selv en kreftdiagnose. Jeg ble rammet av testikkelkreft, og deretter ble livet mitt som en berg- og dalbane. Etter at jeg fikk diagnosen, har livet mitt endret seg og faktisk også blitt beriket, selv om jeg aller helst hadde vært denne erfaringen foruten. Erfaringen har imidlertid fått meg til å jobbe for at framtidas brannkonstabler skal få et bedre arbeidsmiljø, slik at de ikke rammes av det jeg selv har opplevd. Problemet for brannkonstabler er at brannrøyken stadig blir giftigere. Dette skyldes at bruken av kjemikalier øker, og at vi ikke vet hvordan de reagerer og omdannes under branner. Vi vet at brannrøyken alltid inneholder kreftfremkallende stoffer som for eksempel benzen, kloroform, sot, styren og formaldehyd. Når det brenner, omdannes pvcplast i tepper, kunstlær og andre plastmadrasser  brenner. Isocyanater er hundre ganger giftigere enn cyanid. De angriper lungene, irriterer øynene, er kreftfremkallende og kan fremkalle astma hos friske personer. De giftige stoffene i røyken innåndes, inntas og opptas gjennom huden, transporteres gjennom kroppen og lagres deretter i fett, celler og organer. Dermed kan det oppstå celleskader, som igjen kan føre til kreft. I mange land er det gjennomført undersøkelser av den økte risikoen for utvikling av svulster blant brannpersonell. Dette har blitt det mest undersøkte av alle yrker når det gjelder kreft. Studier viser at brannkonstabler ¸ˇI USA, Canada og Australia er enkelte kreftformer klassifisert som yrkesskader for brannpersonell.ª materialer til saltsyre, dioksiner og furaner, og disse stoffene er kraftig kreftfremkallende og blant de farligste vi kjenner til i dag. En akutt helserisiko under branner er frigjøringen av isocyanater når polyuretan  som blant annet fins i fugemasse og skum- etter fem yrkesaktive år har dobbelt så høy risiko for å utvikle kreft, sammenliknet med resten av befolkningen  til tross for at de er i bedre fysisk form når de starter yrkeskarrieren. Det viktigste problemet er at vi tror at vi er beskyttet fordi vi har 36 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM