¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy utgave om sosial dumping Håndboka for tillitsvalgte Sosial dumping fra A til ت er kommet i ny utgave. Boka tar for seg hvilke redskaper fagforeninger og tillitsvalgte har for å motarbeide sosial dumping på sine arbeidsplasser. Den nye utgaven er oppdatert og utvidet med 40 nye oppslag, blant annet med nytt regelverk om likebehandling fra 1. januar 2013 og nytt stoff om EU og EØS. Renholdere og portører er også sykehusansatte  Renholdere og portører må inkluderes. Husk at det er flere yrkesgrupper enn de som jobber med kjernevirksomheten på et sykehus. Oppfordringen kom fra Ingvild Bø Moberg til deltakerne på Fagforbundets sykehuskonferanse i Bodø. Bø Moberg deltok på konferansen som representant fra styret i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk.  Ingen snakker om disse yrkesgruppene. Vi opplever renholdere som forteller at de Boka er skrevet med bidrag og synspunkter fra flere av forbundene i LO. PF ¸ˇ¸ˇFLERE YRKESGRUPPER: Ingvild Bø Moberg deltok på sykehuskonferansen i Bodø på vegne av SST-styret. ikke blir informert om smittefare, og om portører som ikke får informasjon. De blir ikke regnet som en del av teamet, sa hun til ledere og tillitsvalgte på sykehuskonferansen. OT ¸ˇNye i faggruppa for dyrepleiere Karoline Nystad, Anna Elisabeth Opedal og Silje Einvik går inn i Fagforbundets faggruppe for dyrepleiere og klinikkassistenter. Gruppa teller nå fem medlemmer. OT Ny i faggruppe vann og avløp Roy Rindal har gått inn som nytt medlem i faggruppe vann og avløp. Rindal er formann ved Hedemarken Interkommunale avløpssamband (HIAS). Han mottok nylig gullnål for tjue år som tillitsvalgt i Fagforbundet. OT ¸ˇ¸ˇVerdien av å bli verdsatt Det er en av verdens eldste og mest anerkjente sannheter: Når vi blir sett, verdsatt og får bruke evner og kunnskaper, utvikler vi oss bedre og presterer bedre enn når vi verken blir sett eller verdsatt. Elementært, sier du kanskje? Ja, men hvorfor er dette da så vanskelig å få til i mange bransjer. I denne utgaven av Fagbladet kan du lese om hvordan renovatørene i Steinkjer kommune har fått en ny arbeids- hverdag. Alle har fått fagbrev i gjenvinn- ingsfag, og mange har tatt maskinfører- bevis, og deltar flere steder på anlegget. De fleste betjener det meste, og oppgavene rullerer. Når renovatører med korte ruter har levert avfall, tar de sin tørn på det nyetablerte gjenbrukstorget og gir informasjon til publikum. Slikt gir økt trivsel og velvære, og når trivselen øker, går fraværet ned. Med ansatte med høy faglig dyktighet blir tjenesten god også for kommunens innbyggere. Det står respekt av det renovatørene i Steinkjer, deres ledere og byens politikere har gjort med renovasjonen i kommunen. Borgerlige kommunepolitikere fra store deler av landet burde vært tvangssendt til Steinkjer for å lære. Tenk at det fins et alternativ til privatisering og luselønn. Tenk at det går an å satse på å utvikle gode tjenester med høy kvalitet i stedet for å satse på de mest lurvete selskapene som tyner folka sine til det ytterste? Jeg kan ikke unngå å tenke på en ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇsak i Asker der kommunen satte ut renovasjonen til selskapet Ragn-Sells som leide inn polske sjåfører via Adecco. Det gikk som det måtte, etter noen uker orket ikke de stakkars menneskene de umennesklig lange arbeidsdagene og tok opp saken med arbeidsgiver. Svaret kom kjapt og kontant: Sparken på flekken  ingen lønn. Ikke før vi i Fagforbundet kom på banen. Da løste det seg med betaling for de konkrete personene, men ikke med kvaliteten på tjenesten Det står respekt av det renovatørene i Steinkjer, deres ledere og byens politikere har gjort med renovasjonen i kommunen. De har sett verdien av å ha kompetente folk til å gjøre best mulig bruk av den ressursen som avfallsberget vårt utgjør. Bra! STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM