¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet å mestre de små og store ting i hverdagen, kan trylle fram smil.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€+‹ Store endringer med ny leder En god leder er en gave til ansatte og brukere. I Hole fikk de ny energi da de fikk en leder som sier og viser at hver og en har noe verdifullt å bidra med. Side 30 ˇ€+‹ Bryter ond sirkel åtte barneansvarlige i Nav Kristiansand gjør sitt beste for at fattigdom ikke skal gå i arv. Kommunen øremerker midler som Navs barneansvarlige fordeler. Side 32 ˇ€+‹ Mens du venter på ambulansen FOKUS: I samarbeid med Fagforbundet bygger Stiftelsen Norsk Luftambulanse et nasjonalt sikkerhetsnett som skal sikre at pasienten får hjelp i påvente av at de eller andre helseressurser når fram. Side 40 Kompetanse med ny vri Fagarbeiderne assisterer lærerne i å skape et godt læremiljø på Elvis videregående skole i Elverum. De er tett på klassen hele skoledagen. Side 36 Fagbladet 4/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL