¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇVelger kommunal hjemmetjeneste Et drøyt år etter at ordningen med fritt brukervalg ble innført i Ski, velger kun 12 av 300 brukere privat framfor kommunal hjemmehjelp. Mona Bergersen, hjelpepleier i hjemmetjenesten og leder av Fagforbundet Ski, er ikke overrasket.  Da diskusjonen om fritt brukervalg kom opp, hadde vi allerede tall fra Oppegård som viste at de hadde tapt penger på ordningen. Likevel valgte kommunestyret å innføre ordningen. Ifølge Østlandets Blad koster det en million kroner årlig å administrere ordningen. Bergersen mener den millionen kunne blitt brukt bedre.  Medarbeiderundersøkelsen i fjor viste at alle i hjemmetjenesten føler at tidspress er det største problemet på jobben. Vi skulle gjerne brukt den millionen til å få bedre tid med brukerne, sier hun. Ann-Helen Engh, seksjonskoordinator i Fagforbundet Akershus, mener Frp går mot egne prinsipper.  Frp argumenterer alltid for å redusere administrasjonsutgifter. Nå støtter de å opprettholde en administrasjonsutgift på en million kroner for 12 personer. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN DYR ORDNING: Mona Bergersen, hjelpepleier i hjemmetjenesten og leder av Fagforbundet Ski. ¸ˇ¸ˇVIKTIGE STEMMER: Barnevernsproffene i Forandringsfabrikken sørger for at barnevernsbarna blir hørt av myndighetene.  Fabrikken har forandret mye Fagforbundet foreslår at Forandringsfabrikken får årets barnerettighetspris. De mener dens unge barnevernsproffer har den sterkeste stemmen for barns rett til å bli hørt. Redd Barna deler hvert år ut en nasjonal barnerettighetspris til enkeltpersoner eller grupper som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter. Forslaget fra Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) er at prisen i år går til Forandringsfabrikken og dens grunnlegger og leder Marit Sanner. Sterke inntrykk  Forandringsfabrikken har bidratt til at barn og unges rett til medvirkning har slått inn i lovverket, sier Gunnar Toresen, leder i Norsk barnevernslederorganisasjon (Nobo). Toresen er til daglig leder i den kommunale barnevernstjenesten i Stavanger. Som medlem av Fagforbundets faggruppe for barnevern har han fått med seg SHS på å foreslå Marit Sanner og Forandringsfabrikken som kandidat til årets barnevernspris, som blir delt ut i slutten av august.  Forandringsfabrikken har sørget for at barn og unge har møtt mange beslutningstakere, forskere og ansatte i det kommunale og det statlige barnevernet.  De har gjort et uutslettelig inntrykk på alle som har hørt dem fortelle om sine erfaringer, sier Nobo-lederen. Konstruktive møter Budskapet fra Forandringsfabrikken har ifølge Gunnar Toresen ofte vært krevende å ta innover seg.  Alle vi som har møtt PRISKANDIDAT: Grunnlegger og leder Marit Sanner i Forandringsfabrikken. barnevernsbarna gjennom deres høringer, har fått innsikt i eget forbedringspotensial, sier han. Fordi de kjemper for et bedre barnevern, og ikke mot barnevernet, har tilhørerne tatt imot budskapet.  De klarer å formidle kritikk med varme og hengivenhet. Da er det lettere å være åpen for budskapet, mener Toresen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 4/2013 Foto: Anita Arntzen Foto: Forandringsfabrikken Foto: Forandringsfabrikken fbaargang2013 fbseksjonHEL