¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFølelsen av å mestre jobben kom da de fikk en leder som lyttet og jaktet på løsninger. Da kom også arbeidsgleden tilbake. Tekst: KARIN SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT  For to år siden ville jeg helst slutte i helsevesenet, forteller hjelpepleier Kaja Haglund Langslet. Så kom Rikke Marie Dybdal som ny leder ved bolig B i Hole kommune i Buskerud. Den nye lederen har brukt mye tid sammen med medarbeiderne for at de skal gjøre en god jobb.  Hva var det som fikk oss til å velge å arbeide i en bolig for mennesker med funksjonshemninger, og hva er det vi gjør som vi kan være stolte av? Dette er eksempler på spørsmål som har skjerpet interessen for faget etter at Dybdal kom hit for godt og vel to år siden, sier hjelpepleieren som har fått lyst til å utvikle seg videre faglig. God ledelse Kaja Haglund Langslet er ikke den eneste som er blitt mer fornøyd med hverdagen. Kolleger og beboere i bolig B mener de kan takke sin nye leder for at alle trives. Hovedtillitsvalgt Une Grefs- rud mener god ledelse betyr mye for arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten.  Jeg har ikke registrert en eneste klage fra medlemmene etter at Rikke begynte som leder her. Har de forslag eller ønsker, prøver hun å komme dem i møte, sier Grefsrud. Rikke Marie Dybdal sier på sin side at en leder er prisgitt velvilje fra alle de andre.  Jeg kan ønske at arbeidsplassen skal være god, og at tjenestene våre skal være gode. Men om ikke jeg har medarbeiderne med meg, kommer jeg ingen vei. Økt nærvær  Hun er altfor beskjeden til å si det selv, men som tillitsvalgt kan jeg fortelle at alle her er fornøyd, sier Une Grefsrud. Hun er overbevist om at den nye lederen har økt arbeidsgleden og dermed også nærværet. Sykefraværet har beveget seg fra 13 14 til under 5 prosent. Også beboerne er mer fornøyd; klagene er blitt færre, og bruk av legevakt er blitt sjeldnere. Dybdal selv tror en del av forklaringen er at beboerne alltid har mulighet til å være sammen med de ansatte.  Dessuten gjør vi mye hyggelig sammen, forteller hun. Blant de store begivenhetene er feiring av bryllup mellom to beboere og 70-årsdagen til en annen. Pluss en ukes ferie i Danmark. Etterpå samlet lederen alle bildene som var tatt, og laget en bok som hun delte ut til alle som hadde vært med.  Slik varer ferien så mye lenger, sier hun og viser fram en av bøkene med et hundretalls bilder fra turer og sammenkomster. Ønsker blir oppfylt Kaja Haglund Langslet sier at medarbeidersamtalene er blitt meningsfulle.  Jeg blir spurt om hva jeg liker, og om noe ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ30 > Fagbladet 4/2013 ¸ˇ¸ˇ¸ˇspiller på samme lag Leder som ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL