¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Opplæringsprogram i aktiv omsorg  kultur, aktivitet og trivsel Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no NYTT STUDIETILBUD tlf: 03838 Senter for omsorgsforskning Sør og Høgskolen i Telemark har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et Opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Opplæringsprogrammet vil gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten kompetanse i aktiv omsorg. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Opplæringsprogrammet tilbys i alle landets fylker og går over fire samlinger på to dager med oppstart september 2013. Målgruppen for opplæringsprogrammet er ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Frivillige, kulturarbeidere og andre interesserte kan også delta. Eksamen med 15 studiepoeng kan avlegges av deltakere med studiekompetanse eller realkompetanse. Øvrige vil motta kursbevis. Kursavgift er på kr. 8000,- og inkluderer læremateriell, eksamensutgifter, kaffe/te og lunsj. Reise og overnatting dekkes av deltakerne. Kommuner kan søke Fylkesmannen om økonomisk støtte til kompetanseheving i aktiv omsorg over Kompetanseløftet 2015. Gjennom kunnskap om aktiv omsorg skal deltakerne få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker. Mer informasjon og påmelding: www.omsorgsor.no FAGSKOLE Utviklingshemning og aldring Opptak fra 1. mars. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger tlf. 33 34 19 50 Fagbladet 4/2013 > 35 Kurs Oppstart september 2013 Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL