¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSFO på videregående " Elvis videregående har en stor tilrettelagt klasse for elever med psykisk utviklingshemning. Skolen har et tilbud etter skoletid for elever som trenger tilsyn før de skal hjem eller på avlastning. Fritidstilbudet er på elevenes premisser med lek, spill, aktiviteter, baking. " Tilbudet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. " Noen av fagarbeiderne på skolen fyller opp stillingsprosenten ved også å jobbe på SFO. trengs i elevens livssituasjon. Fagarbeiderne er med i ansvarsgruppa rundt eleven.  Jeg verken er eller vil jobbe som lærer. Selvfølgelig veileder jeg også i skolearbeid, sånn at elevene mestrer sine oppgaver. Men min hovedjobb er å tilrettelegge for et godt læremiljø, sier hjelpepleier Johnny Snerten, som i år følger en klasse på byggfag. Han har jobbet mange år på et psykiatrisk sykehjem, men ble fristet til å skifte beite da Elvis videregående skole søkte etter en hjelpepleier som kunne følge opp en elev i rullestol. Eleven har for lengst fullført, mens RETTLEDER: Barne- og ungdomsarbeider Anne Siri Fjelldal (t.h.), veileder elever på helse- og oppvekstfag. Pasientª Amalie Johnsen pleies av Janne Warsla. Johnny er her på femte året,og er i gang med å ta fagbrev i byggfag.  Jeg har fått jobbe med alt fra medisinsk fagpleie til å gi ekstra oppfølging i vanlige klasser, sier Johnny. Ansatte tar fagbrev På snekkerverkstedet klatrer elevene på taket på den selvbygde lekestua.  Her lærer de alt fra reisverk til taktekking. Og å bruke verneutstyr, sier den tidligere kokken Glenn Hol, mens han og Johnny Snerten veileder elevene. > Fagbladet 4/2013 > 37 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL