¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFØLGER KLASSEN: Byggfagelevene Remi Temmen Larsen og Mona Risberget veiledes av tidligere kokk Glenn Hol og hjelpepleier Johnny Snerten.  Det gjør meg både faglig sterkere og mer fleksibel for arbeidsplassen. Det er flott at vi får mulighet til å utvide kompetansen vår. Fordelt på fag Samarbeidet med lærerne har gått seg til, og det blir bare bedre og bedre.  Vi skifter jo lærere fra time til time, og må finne fram til samspillet som fungerer best i forhold til den enkelte elev og klassen. Det viktigste er å utnytte de samlede ressursene best mulig, og samtidig ivareta rollene vi skal ha. Vi ser jo elevene i alle fag, både der de er dårlige og der de er gode. Vår jobb er å bygge opp der elevene mestrer og spille på interesser når noe stopper opp, påpeker Anne Siri. Inntil dette skoleåret var fagarbeiderne samlet i en avdeling, nå er de fordelt ut fra fagområdene der de følger opp elever.  Fordelen er at vi får et tettere samarbeid med lærerne. Ulempen er savnet etter den sosialfaglige tilhørigheten.  Vi skulle helst sagt ja takk, begge deler. Heldigvis kjenner vi hverandres styrker, og kan spille på rett personkjemi i vanskelige situasjoner der elever trenger hjelp. Enten de oppstår på skolen eller på fritida, legger Johnny til. ¸ˇElevservice og støtte Alle elever skal få opplæring i samme skole, uavhengig av sosial bakgrunn, funksjonshemninger, kjønn, etnisitet og religion. Elever som tidligere ble sendt på spesialskoler integreres i dag i den vanlige skolen. Fysiske, psykiske eller sosiale årsaker gjør at enkelte trenger mer tilrettlagt undervisning eller støtte i skolehverdagen. Det utløser ekstra ressurser som følger eleven, men som kommer hele klassen til gode. Arbeid med barn og unge Fagarbeiderne på Elvis har variert bakgrunn fra hjelpepleier og kokk til barne- og ungdomsarbeider. Flere av de 13 fag- arbeiderne har tatt videreutdanning i sosialpedagogikk. De er fordelt på de fleste fag på skolen, og følger klassen gjennom hele dagen. Nytt av året er at de ikke lenger er et eget team, men fordelt ut på fagavdelingene. Arbeidsoppgavene er: " Følge opp elever i pedagogske og sosiale situasjoner og bidra til et godt psykososialt skolemiljø og en god læringskultur. " Bidra til trygghet for den enkelte elev i skolehverdagen, og bygge elevenes sosiale kompetanse. Legge til rette for integrering i skolens sosiale miljø som kantine, klasserom og skolens nærmiljø. " Bidra til å øke tilstedeværelsen blant elever i risikogrupper. " Følge opp elever med behov for praktisk bistand som stell, garderobehjelp, matsituasjoner eller hjelp til å kontakte rådgiver, helsesøster og liknende. " Assistere lærer med å legge til rette så eleven får gjennomført arbeidsoppgaver, og ha ansvar for mindre grupper med opplegg laget av faglærer. " Møte og følge til buss/taxi ved skolestart og -slutt. " Veilede i bruk av hjelpemidler som cdrom, tempolex, lesetrening, kjøkken eller annet praktisk. " Gripe inn ved konflikt. 38 > Fagbladet 4/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL