¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEtiopiske kvinner i Norge ¸ˇ¸ˇAntirasistisk senter var dypt bekymret for at omfattende tvangsretur kunne bli en menneskerettslig katastrofe. Norsk organisasjon for asylsøkere  Noas  var spesielt bekymret for situasjonen til etiopiske barn, og påpekte at det blant dem også var barn som hadde bodd i Norge uten lovlig opphold i mer enn seks år. Ifølge Amnesty Internationals rapport fra 2011, er Etiopia ansvarlig for omfattende menneskerettighetsbrudd mot folk som er i opposisjon til det nåværende regimet. Mange av dem har blitt utsatt for vilkårlig fengsling i inntil 20 år, dødsstraff, drap og tortur. Folk som har protestert fredelig, har blitt jaget som terroristerª. En del har greid å slippe unna ved å flykte til ulike land og søke asyl der. Det er mennesker i alle aldre, mange med høyere utdanning. Fem år i det uvisse På ås flyktningmottak bor det to kvinner som måtte flykte fra landet de elsker. De kom til Norge for fem år siden. De skal begge utvises i henhold til den nye utleveringsavtalen. sjoner som er mot regimet. Jeg har også vært med og protestert ved ulike anledninger her i Norge. Det fins flere artikler om og bilder fra disse demonstrasjonene, så det er ikke vanskelig å bevise at jeg var med. Tawokech er redd for hva hun kan bli utsatt for dersom hun blir sendt tilbake til hjemlandet.  Den avtalen Norge har inngått med Etiopia, innebærer at jeg kan utleveres til tortur, eller enda verre, at jeg blir drept, sier hun. Ikke for pengenes skyld Den norske regjeringen har lovet økonomisk støtte til dem som reiser frivillig tilbake til Etiopia. Det hjelper ¸ˇ¸ˇEtiopia " Etiopia har 88 millioner innbyggere, og er blant de ti dårligste land i verden på FNs levekårsdindeks. " 44 prosent lever under nasjonal fattigdomsgrense, 41 prosent er underernært, og 39 prosent lever i ekstrem fattigdom. " Menneskerettighetssituasjonen i landet regnes som bekymringsfull. " Norge har, som eneste land i Vest-Europa, inngått returavtale med dagens regime i Etiopia. Tawokech Sheferaw bor sammen det store sammenstøtet mellom den og motstandspartiet Kenejit i 2005 ble moren hennes drept og faren fengslet. I dag vet hun ikke hva som har skjedd med ham. Som sine foreldre, deltok Tawokech i motstandskampen, men klarte å flykte til nabolandet Kenya. med barnet sitt. Etter etiopiske regjeringen ¸ˇ Det autoritære regimet i Etiopia behandlet meg dårlig både fordi jeg var kvinne og fordi jeg var deres motstander. Jeg ble fengselet, torturert og forfulgt. Det var umulig for meg å leve et normalt liv i mitt eget land. Fire avslag Tawokech Sheferaw kom til Norge og søkte asyl, men svaret hun fikk, var uventet.  Jeg fikk avslag på søknaden min, og i løpet av de fem årene jeg har oppholdt meg i Norge, har jeg fått negativt svar tre ganger. Begrunnelsen er at jeg ikke har god nok grunn for å få oppholdstillatelse i Norge. Jeg blir ikke trodd, forteller hun. unge og friske, men får likevel verken lov til å jobbe eller å gå på skole. Vi bare sitter og tenker på hva som skal skje med oss. Fryktet for sitt liv Helen Niguse og hennes mann Eskender måtte også flykte fra Etiopia på grunn av den behandlingen de fikk av myndighetene.  Jeg og min familie var medlem av en opprørsgruppe i Ogaden. Da den politiske ustabiliteten ble verre, og mennesker som var i opposisjon til regjeringen ble forfulgt, fengslet, torturert og til og med drept, måtte vi flykte, sier hun.  I Etiopia protesterte jeg og deltok i ulike organisa- Helen har fått to negative svar fra norske myndigheter. > Den avtalen Norge har inngått med Etiopia, innebærer at jeg kan utleveres til tortur. ikke Tawokech Sheferaw.  Det var ikke økonomiske grunner til at jeg flyktet; det var fordi jeg fryktet for livet mitt, sier hun.  Jeg tror ikke det er noen som ønsker seg et liv som asylsøker. Livet i asylmottak kan sammenlignes med å være i fengsel. Vi er ¸ˇTAWOKECH SHEFERAW Fagbladet 4/2013 > 51 fbaargang2013 fbseksjonHEL