¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ25-årsjubilantene Randi H. Lunde (t.v.) og Tove Storsveen fikk utmerkelsene av fagforeningsleder Hilde Anita Nyland. ¸ˇ40-årsjubilantene Kari Wilhelmsson og Hanne Marie Bjørgan fikk utmerkelsene av fagforeningsleder Hilde Anita Nyland. Jubilanter på Løten Fagforbundet Løten avd. 202 avholdt årsmøte i slutten av januar. Der ble det delt ut nål til medlemmer som har 25 års medlemskap i forbundet og for 40 års medlemskap i LO. Tekst: Helene H. Skeibrok ¸ˇ¸ˇForan f.v.: leder Morten Pettersbakken i Fagforbundet Vestre Toten, 25-årsjubilantene Randi Andersen, Margit Fremstad, Ragnar Bradal, Liv Gamme, Aase Hanserud, Berit Kristiansen, Britt Lerudjordet, Oddbjørg Lishagen og åse Kleven Eriksen. Til høyre Svend Morten Voldsrud, leder i Fagforbundet Oppland. Bak f.v. 25-årsjubilantene Tone Lise Nilsen, Unni Røisehagen, Inger Astrid Strande, Ingrid Narten Svendsen, Kari Synstelien, Reidun Sørlien og Ruth Østerud. Merkedryss på Toten Fagforbundet Vestre Toten avholdt årsmøte i slutten av januar med 40 medlemmer til stede. Vi hadde besøk fra leder i Fagforbundet Oppland, Svend Morten Voldsrud, og vi delte også ut merker, diplom og blomster til de med 25 års medlemskap i Fagforbundet og de med 40 års medlemskap i LO. Tekst: Morten Pettersbakken Sykehusjubilanter ¸ˇF.v. leder Morten Pettersbakken i Fagforbundet Vestre Toten, 40-årsjubilantene Jenny Bergstuen, Ivar Limoseth, Arne Jacobsen, Sylvia Stensby og Karin Helene Fruseth. T.h. Svend Morten Voldsrud, leder i Fagforbundet Oppland. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ58 > Fagbladet 4/2013 Fagforbundet Molde Sjukehus avd. 270 avholdt årsmøte i slutten av januar. Her møtte fire av 24 medlemmer som fikk forbundets 25-årsnål og ett av ni medlemmer som fikk LOs 40-årsnål. Fra venstre 25-årsjubilantene Edel Farnes, Ingerid Furseth, leder Jan Arve Antonsen, 25-årsjubilantene Anne Rødven og Rune Halftan Skiri, og 40-årsjubilant Kåre Magnar Eide. Tekst: Jan Arve Antonsen ¸ˇ¸ˇGjorde stas på medlemmer Fagforbundet Nord-Aurdal delte ut 25-årsmerket til trofaste medlemmer på årsmøtet. Vi hadde besøk av fylkesleder i Fagforbundet Oppland, Svend Morten Voldsrud. Møtet ble det avsluttet med middag hvor tjue av medlemmene deltok. Tekst: Jonny Rye 25-årsjubilantene Ragnar Diseth (t.v.) Kirsten Bøe, Anbjørg Hellern, Kitt Sagsveen og Sonja Bråten saman med leder Svend Morten Voldsrud i Fagforbundet Oppland. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL