¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 4 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇSøppel på ville veier Side 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ" GrobanetveiSIDE14 " FagarbeidereinniskolenSIDE32 ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2013 fbseksjonKIR