¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLO-KONGRESS 3. 7. MAI 2013 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇValg av ledelse Delegatene LO-kongressen består av 315 delegater. 260 velges av forbundene og 40 fra fylkene. I tillegg møter de 15 faste medlemene av sekretariatet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNår LO-kongressen 6. mai skal velge ny LO-leder, er det andre gang etter krigen det kan bli kampvotering om LOs fremste verv. Begge dagens nestledere, Gerd Kristiansen og TorArne Solbakken, har sagt at de ønsker å bli leder. Bare en av dem kan klatre helt til topps. Antallet personer som skal utgjøre den valgte ledelsen, er heller ikke avklart. I vedtektene heter det at Kongressen skal velge leder, nestleder, førstesekretær og det antall sekretærer som Kongressen bestemmerª. Det er altså opp til Kongressen å bestemme hvor mange som skal utgjøre LOs valgte ledelse. Spekulasjonene om hvem som skal velges har gått en stund, og flere forbund har lansert sine kandidater. Men siden det skal velges så mange nye, vil det trolig komme overraskelser når valgkomiteen skal ta hensyn til spredning når det gjelder blant annet forbundstilhørighet, kjønn og alder. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra fylkene: ¸ˇ¸ˇFinnmark 1 ¸ˇ¸ˇAust-Agder ¸ˇ 1 ¸ˇ¸ˇSogn og Fjordane 1 ¸ˇ¸ˇVest-Agder 1 ¸ˇ¸ˇNord-Trøndelag 1 ¸ˇ¸ˇTroms 1 ¸ˇ¸ˇVestfold 2 ¸ˇ¸ˇTelemark 2 ¸ˇ¸ˇOppland 2 ¸ˇ¸ˇHedmark 2 ¸ˇ¸ˇBuskerud 2 ¸ˇ¸ˇMøre og Romsdal 2 ¸ˇ¸ˇØstfold 2 ¸ˇ¸ˇAkershus 2 ¸ˇ¸ˇNordland 3 ¸ˇ¸ˇSør-Trøndelag 3 ¸ˇ¸ˇRogaland 3 ¸ˇ¸ˇHordaland 4 ¸ˇ¸ˇOslo 5 ¸ˇAlle fylker: 40 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUnder årets kongress blir det uvanlig mange endringer i LO-ledelsen: Roar Flåthen er over aldersgrensen for tillitsvalgte i LO og må gå av. Ellen Stensrud har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg Trine Lise Sundnes er valgt til leder i Handel og Kontor, og starter der etter Kongressen. Ledervalget/kandidatene Gerd Kristiansen Alder: 58 år Forbund: Fagforbundet Gerd Kristiansen ble valgt inn som ny nestleder i LO på LO-kongressen 11. 15. mai 2009. Hun kom fra vervet som nestleder i Fagforbundet, et verv hun fikk på forbundets landsmøte i 2005. Kristiansen kom inn i LO gjennom etableringen av Fagforbundet, da Kommuneforbundet slo seg sammen med Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS), der hun var nestleder fra 2002. Kristiansen er hjelpepleier fra NordNorge, og har blant annet arbeidet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Hun har hatt utallige verv opp gjennom årene, blant annet har hun vært hovedtillitsvalgt i Troms fylkeskommune i ti år. Kristian Tangen vil hjem til familien i Trondheim og tar ikke gjenvalg som LO-sekretær. Hovedkasserer Bente N. Halvorsen døde i kongressperioden uten at det ble gjennomført suppleringsvalg. Tor-Arne Solbakken Alder: 59 år Forbund: Norsk Tjenestemannslag Tor-Arne Solbakken er utdannet landbruksmekaniker, og har sin arbeidsbakgrunn fra private verksteder i Østfold og fra den militære flyplassen på Rygge. Det var gjennom jobben på Rygge han fikk vervene som har ført ham mot toppen av LO. I 1987 ble han valgt til sekretær for NTL-foreningen i Forsvaret, og i 1988 ble han leder for den samme landsforeningen. I perioden 1998 2005 var Solbakken nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Under LO-kongressen i 2005 ble han valgt inn i LO-ledelsen, og under Kongressen i 2009 rykket han opp som en av to nestledere. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra forbundene: ¸ˇ¸ˇManuellterapeutforeningen 1 ¸ˇ¸ˇArbeiderbevegelsens Presseforbund 1 ¸ˇ¸ˇNISO 1 ¸ˇ¸ˇLokomotivmannsforbundet 1 ¸ˇ¸ˇFengsels- og Friomsorgsforbund 1 ¸ˇ¸ˇSkolenes landsforbund 2 ¸ˇ¸ˇNorges Offisersforbund 2 ¸ˇ¸ˇMusikernes fellesorganisasjon 2 ¸ˇ¸ˇNorsk Jernbaneforbund 3 ¸ˇ¸ˇNorsk Sjømannsforbund 3 ¸ˇ¸ˇNorskPost- ogKommunikasjonsforbund 5 ¸ˇ¸ˇForbundet for Ledelse og Teknikk 6 ¸ˇ¸ˇNorsk Transportarbeiderforbund 7 ¸ˇ¸ˇNNN 9 ¸ˇ¸ˇFellesorganisasjonen 9 ¸ˇ¸ˇNorsk Arbeidsmandsforbund 10 ¸ˇ¸ˇEl & IT Forbundet 12 ¸ˇ¸ˇNorsk Tjenestemannslag 14 ¸ˇ¸ˇIndustri Energi 16 ¸ˇ¸ˇHandel og Kontor 23 ¸ˇ¸ˇFellesforbundet 44 ¸ˇ¸ˇFagforbundet 88 ¸ˇTotalt fra forbundene: 260 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFOTO: HåVARD SÆBØ FOTO: KRISTIAN BRUSTAD fbaargang2013 fbseksjonKIR