¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHovedingrediensen i en barnehage av god kvalitet er nok voksne og kompetente voksne.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€+‹ Flere ansatte  bedre kvalitet  Vi er fornøyd med at regjeringen går inn for en bemanningsnorm i barnehagene. Det er jo de ansatte som representerer kvaliteten, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundet. Side 28 ˇ€+‹ Bryter ond sirkel åtte barneansvarlige i Nav Kristiansand gjør sitt beste for at fattigdom ikke skal gå i arv. Kommunen øremerker midler som Navs barneansvarlige fordeler. Side 30 ˇ€+‹ Hva er god kunst for barn og unge? FOKUS: Bør vi ta pedagogiske hensyn og tilrettelegge kunst og kultur som tilbys barn og unge, eller skal all kunst være fri? spør kulturminister Hadia Tajik. Side 36 Kompetanse med ny vri Fagarbeiderne assisterer lærerne i å skape et godt læremiljø på Elvis videregående skole i Elverum. De er tett på klassen hele skoledagen. Side 32 Fagbladet 4/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonKIR