¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇNy veileder ¸ˇFLERE VOKSNE:  Regjeringen vil lovfeste en bemanningsnorm i barnehagene, fortalte kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun besøkte Kongleveien barnehage. Regjeringen vil lovfeste bemanningen i barnehagene Kunnskapsminister Kristin Halvorsen brukte barnehagedagen 12. mars til å avsløre at regjeringen vil foreslå å lovfeste en minimumsnorm for barnehagebemanning. I barnehagemeldingen som regjeringen la fram før påske, foreslår den å lovfeste at det skal være minst en voksen per tre barn under tre år, og minst en voksen per seks barn i avdelinger for tre seksåringer. Dette er helt i tråd med Øyeutvalgets konklusjon, og i tråd med kravene fra de ansattes organisasjoner og fra Foreldreutvalget for barnehager. Hvis lovforslaget blir vedtatt av Stortinget, skal det etter planen tre i kraft fra 2020.  Noen syns kanskje dette er langt fram i tid, men vi mangler blant annet 1800 ansatte for å oppfylle normen. Vi må ha både rekruttering og finansiering på plass for at kommunene skal ha forutsetninger til å oppfylle lovens krav når den trer i kraft, sa Kristin Halvorsen da hun besøkte Kongleveien barnehage på Nesodden på barnehagedagen 12. mars. Fornøyd  Vi er godt fornøyd, sier Mette Henriksen Aas som er leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst.  En bemanningsnorm som sikrer nok voksne, slik at barn får den tryggheten de skal ha, og at det er tid til å se hvert enkelt individ, er helt i tråd med våre holdninger og innspill til barnehagemeldingen, sier hun.  Det er jo nettopp de ansatte som representerer kvaliteten i barnehagene, legger hun til. Vil virke før 2020 Kunnskapsministeren har merket seg at flere kommuner har begynt å knipe på barnehagebudsjettene. I Oslo sa byrådet opp avtalen med organisasjonene om bemanningsnorm, noe som førte til store protester i fjor høst.  Jeg tror ikke kommunene tar sjansen på å kutte i barnehagebudsjettene og skyve en kjemperegning foran seg. Slik sett tror jeg denne loven vil begynne å virke før den blir iverksatt i 2020, sa hun. Tekst og foto: PER FLAKSTAD om mobbing i barnehagen Utdanningsdirektoratet har nettopp kommet med en ny veileder med tittelen Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagenª. Den inneholder blant annet kapitler om personalets arbeid for et godt psykososialt miljø, samspillet barna imellom, arbeid med kommunikasjon og språk, samarbeid mellom barnehage og hjem, og personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø. Personalet skal vise respekt for enkeltbarnet samtidig som de arbeider aktivt for at hvert av barna skal oppleve tilhørighet i et positivt fellesskap,ª heter det blant annet i kapitlet om arbeidet for et godt psykososialt miljø. Grunnleggende verdier i barnehagen er for eksempel fellesskap, omsorg, medansvar, solidaritet, toleranse, respekt, likeverd og retten til å være forskjellige. Alle ansatte har, som rollemodeller, et særlig ansvar for å etterleve og formidle barnehagens verdigrunnlagª, heter det videre. Etter hvert kapittel er det laget forslag til refleksjon og samarbeid. Veilederen kan lastes ned på udir.no. PF ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 4/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR