¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil styrke bibliotek og kulturskoler Engerutvalget vil styrke den kulturelle grunnmuren og foreslår å øremerke statlige penger til et lokalt kulturløft. De øremerkede pengene bør rettes mot folkebibliotekene og kulturskolene, i tillegg til et utvidet tilbud om øvings- og framføringslokaler lokalt, mener utvalget. Engerutvalget, under ledelse av Anne Enger, ble satt ned av regjeringen i 2011 for å se på utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og komme med vurderinger for de kommende årene. Kritisk til oppfølgingen Kulturutredningen ble overlevert til kulturminister Hadia Tajik i mars. Utredningen er kritisk til oppfølgingen av kultursatsingen. Den rødgrønne regjeringen kan nå målet om at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur neste år, men en del av denne økningen er gått til idrett, sier utvalget.  Kulturen har fått økte bevilgninger, men selve grunnpilaren innen kultur er tilsidesatt til fordel for felt som idrett, musikk og begivenheter, sa utvalgsleder Anne Enger da utredningen ble overlevert. PF ¸ˇKulturministeren ønsker innspill til kulturløftet I begynnelsen av mars la kulturminister Hadia Tajik ut på turne for å møte representanter fra kulturorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Meningen er å få innspill til det neste Kulturløftet. Fram mot sommeren skal kulturministeren ha slike innspillsmøter i alle landets fylker. Den som ønsker å komme med innspill til Kulturløftet, kan også gjøre det på et eget innspillsskjema på kulturdepartementets nettside, der fins også hele turnelista til kulturministeren. PF ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇNy avtale med svømmeforbundet Fagforbundet har inngått en ny avtale med Norges svømmeforbund. Dermed fortsetter samarbeidet ut 2014. Begge forbundene har en felles interesse i å arbeide for svømming som en del av det forebyggende helsearbeidet. De er enige om at god svømmeopplæring er livreddende, og at god kompetanse er viktig for de badeansatte. De skal sammen arbeide for at bassenger og svømmemuligheter må finnes der folk bor, og at bassengene må være mest mulig miljøvennlige. PF Fagbladet 4/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: Kristin Rødland Buick Illustrasjonsfoto: colourbox.com Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR