¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNav Kristiansand tar konsekvensen av at fattigdom går i arv. Hver avdeling har en barneansvarlig som skal se hva brukernes barn trenger. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Illustrasjonsfoto: COLOURBOX.COM Nav vil bryte ond sirkel  Vi har lært mye, og fått en annen ballast, sier åse Torunn Hardeland. Hun er økonomisk saksbehandler og en av åtte barneansvarlige som er kurset i å se Nav-brukernes barn. Hun er fornøyd med at teamet har klart å så noen frø slik at også de andre ansatte på Nav-kontoret er blitt mer oppmerksom på hvordan barna har det.  Det har kommet noen drypp på personalmøtene, nå er alle klar over at vi alltid skal se på hvordan situasjonen er for brukernes barn, sier hun. Politikerne øremerker Hardeland forteller om faren som søkte om friluftsutstyr for å kunne ta ungene med på tur.  Jeg møtte ham tilfeldigvis sammen med ungene i byen, og den minste utbryter: Se, der er ho greie dama som ga oss telt!ª Det var jo både morsomt og hyggelig, selv om framstillingen ikke var helt korrekt. Det er nemlig politikerne i byen som har gjort det mulig for de ansatte i Nav å være litt greie. De har hvert år øremerket en viss sum til marginaliserte familier. Denne summen disponerer nå Hardeland og de sju andre barneansvarlige. Risiko for uhelse En av hovedoppgavene til Nav er å bekjempe fattigdom gjennom å skaffe folk arbeid. Sosionom Gry Solstad ledet prosjektet Fokus på barn. Hun følger fremdeles opp de ¸ˇ¸ˇ30 > Fagbladet 4/2013 REFLEKS:  Det sitter i ryggmargen på oss å tenke på barna når vi møter en bruker som også er forsørger, sier Gry Solstad og åse Hardeland. Her sammen med barneansvarlige Elin Drange Møvik, Lene Grøsfjel Saga, Ellen Drange og Anne Onsrud. barneansvarlige, blant annet gjennom ukentlige møter.  Vi vet at fattigdom går i arv. De som vokser opp med fattigdom, har større risiko for selv å leve livet i fattigdom. Barn i familier som lever på sosiale ytelser over lang tid, er også mer utsatt for somatisk og psykisk uhelse, sier Solstad. Øser ikke ut penger Nav dekker i enkelte tilfeller kontingenten til idrettslag, treningshelger og fritidsutstyr. Noen familier har fått årskort til dyreparken, andre har fått Foto: Eva Kylland fbaargang2013 fbseksjonKIR