¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Funksjonshemmede elever bør sikres praksisplass. Det er en døråpner til arbeidslivet, mener organisasjonen Unge funksjonshemmede og Fagforbundet Ungdom. Praksis river ned fordommer 30 En rekke kommuner ønsker kontroll over stiftelser de har opprettet, men det er så å si helt umulig. 8 TEMA: Tøff konkurranse om søppelet 14 Gro i hundre 16 LO-kongressen for dummiesª 20 PORTRETTET: Ragnhild Bjørnebekk 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Vaktmestern s eget rike 46 Risikerer fengsel og tortur i hjemlandet FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Kommunal parlamentarisme 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Temporidderen 64 EN AV OSS: Barna er framtida ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Voldsforskeren Lavmælt og mild møter Ragnhild Bjørnebekk hardbarka kriminelle i sin forskning for å finne ut hvorfor akkurat de endte opp som voldsutøvere eller kriminelle. Kunnskapen deler hun gjerne med oss alle. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAvmektig overfor egen stiftelse ¸ˇ32 ¸ˇ¸ˇBarns beste Nav har brukere. Mange brukere har barn.  Vi må ta innover oss at mange lever hele barndommen på sosiale ytelser, mener Gry Solstad og åse Harderland ved Nav Kristiansand. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMil på mil med søppel Ved Frevar i Fredrikstad produseres biogass på fiskeslo fra Sverige. Oslo lager varme på restavfall fra England, mens Drammen sendte nesten 1000 lastebiler til Sverige i fjor. Søppel fraktes milevis i et marked der billigste tilbyder vinner. ¸ˇ14 Da Gro Harlem Brundtland ble landets første kvinnelige statsminister i 1981, ble Norge forandret. Derfor troner hun øverst under hundreårsjubileet for allmenn stemmerett, sammen med kvinnene som kjempet den fram. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHun forandret Norge ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 Fokusforfatter Rolf Kalvø mener at vi kan fristes til å tro at noen kommunale makthavere ikke ser forskjellen på forretning og forvaltning. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKommunal parlamentarisme ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 4/2013 ISSN 0809-9286 Foto: Inger Marie Grini Foto: Werner Juvik Foto: Eva Kylland Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKON