¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Munch-museet skal spare Jubileumsåret for Edvard Munch er blitt et annus horribilis for dem som jobber med å forvalte kunsten hans. Hver fjerde ansatt på Munch-museet skal ut. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSykehjem på anbud Unicare Omsorg AS og Aleris Omsorg AS vant vårens runde med konkurranseutsetting av sykehjem i Oslo. Byrådet i hovedstaden setter på kort tid hele ni sykehjem ut på anbud. Kontraktene er verdt fra 400 til 600 millioner kroner. Etter oppkjøp og omstruktureringer er det i dag kun fire selskaper som konkurrerer i markedet; Aleris, Attendo, NorlandiaogUnicare. OT Munch-museet er i dyp økonomisk krise, og de ansatte får svi: Nylig ble 16 av 72 stillinger inndratt.  Det er vårt arbeid, vår kunnskap og ekspertise som skal ofres, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på Munch-museet Tor-Bjørn Adelgren. Omplassering umulig De ansatte i stillingene som er inndratt har status som overtallige i Oslo kommune og fortsetter i jobbene sine inntil kommunen finner andre relevante stillinger  noe som neppe vil skje, mener Adelgren:  De fleste av de overtallige har spesialkompetanse for å jobbe her, blant annet med konservering av DE ANSATTE FåR SVI: Munchmuseet fjerner 16 stillinger, men de overtallige kommer trolig til å fortsette å jobbe der. malerier, og det fins ingen andre slike jobber i Oslo kommune. Dermed blir det neppe noen reell besparelse av dette, sier han. Fikk beskjed om å holde kjeft De ansatte på Munch-museet har vært urolige for økonomien helt siden museet ble etablert som egen etat i Oslo kommune i 2010. Fagforbundet sendte bekymringsmelding, men kommunens ledelse var ikke interessert i de ansattes bekymring. Tvert imot:  Vi ble innkalt til et oppvaskmøte der vi fikk beskjed om å holde kjeft, forteller hovedtillitsvalgt Tor-Bjørn Adelgren. Tekst: SIDSEL HJELME ¸ˇ¸ˇ¸ˇKlart vi har råd ¸ˇPå LO-kongressen i mai foreslår Fagforbundet at forsøk med sekstimersdag med full lønnskompensasjon må videreføres og utvides. Debatten blir spennende. Våger kongressen å ta framtidsrettede standpunkt for det som kan bli den neste store samfunnsreformen? Seks timers normalarbeidsdag er et tiltak det bør være mulig å samles om. Den vil gi mer velferd og sende færre mennesker ut i uførhet. Og reformen kan gjøre slutt på at velferd er lik velstand bare målt i økt forbruk. Forsøk med seks timers arbeidsdag viser at produktivitet og trivsel øker, mens sykefraværet går ned. Likevel er interessen for flere og lengre forsøk liten. Mange mener vi ikke har råd til å innføre en slik reform. Men det er klart vi har råd. Sekstimersdag er den største reformmuligheten som ligger foran oss. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Forbruksfesten kan ikke bare fortsette å stige. Vi må tørre å ta debatten om økt produktivitet kan tas ut på annen måte enn i penger. For eksempel i mer fritid. Mange reagerer på at vi foreslår at vi i Norge tar en debatt om arbeidstidsreduksjoner nå. Både her hjemme og i andre europeiske land er det kravet om å arbeide mer som står på dagsorden. Hvordan arbeidstakerne kan tvinges til å jobbe lengre dager før overtidsbetaling kommer på tale. Slik sett kan seks timers arbeidsdag virke illusorisk, men det er også et spørsmål om hvor lenge den materielle veksten kan fortsette. Forsøkene som har vært gjennomført, viser at sekstimersdagen er en reform som virker for dem som trenger det mest. Mennesker som har tunge yrker klarer å stå i full jobb når arbeidsdagen er litt kortere. Kjønnsrollemønsteret i arbeidslivet og familielivet har endret seg. Presset på arbeidstakerne for å få dagene til å henge sammen er stort. Det er i denne sammenhengen vi må se på muligheter for å teste ut forkorting av arbeidstiden. Vi har ikke råd til å la være. Jan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsøkene som har vært gjennomført, viser at sekstimersdagen er en reform som virker for dem som trenger det mest. ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 4/2013 Foto: Tine Steiss fbaargang2013 fbseksjonKON