¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNorske anlegg importerer fra England, Irland og Sverige for å holde hjula i gang. Samtidig sender norske kommuner 800.000 tonn avfall ut av landet. ¸ˇ¸ˇBjerkås, kommunikasjonssjef i Energigjenvinningsetaten i Oslo. Heldigvis for Oslo, fikk de kontrakter på vinterleveranser fra England.  Miljømessig er det håpløst at Norge og Sverige kniver om avfall. Begge har gode anlegg for energiutnyttelse. Overskuddskapasitet bør heller fylles opp med avfall fra land som fortsatt deponerer, legger Bjerkås til. Utkonkurrerer nordmenn Miljøgevinsten ved å gjenbruke restavfall til energi i stedet for å deponere, er stor. Søppelberget reduseres, samtidig som energi fra avfall erstatter fossil energi som olje og gass til oppvarming av hus og industri. Men for at Bjerkås skal få kortreist søppel fra andre norske kommuner til anlegget i Oslo, må rammevilkårene endres. I dag taper Norge mot Sverige. Svenske anlegg har andre rammevilkår. Energiprisen er høyere, og anleggene som ble bygd på 60-tallet, er nedbetalt, med ditto lavere kostnader.  Prisene på å brenne avfall i Sverige er nå så lave at det går ut over materialgjenvinningen, sier Bjerkås. Hun viser til at kildesorteringen blir dårligere når lønnsomheten blir borte.  Det bør derfor innføres krav om at kun godt sortert restavfall kan eksporteres og importeres, mener hun. Fagbladet har vært i kontakt med flere av Norges gjenvinningsanlegg. De fleste opplever den samme beintøffe konkurransen. Lite utslipp totalt Tungtransporten fra Drammen til Sverige sto i fjor for et utslipp på 2242 tonn CO2. Likevel er miljøregnskapet for Drammensregionen svært godt.  Utslipp ved transport utgjør lite av Mens Norge og Sverige slåss om avfallet, deponerer Europa 150 millioner tonn avfall hvert år. STERK KONKURRANSE: Frevar-direktør Fredrik Hellstrøm i Fredrikstad kjemper for å få en jevn tilgang på avfall. Kampen er beinhard, og rammer både lønnsomhet og utvikling. totalen, påpeker kommunikasjonssjef Marianne Holen ved Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD). > Selskapet har akkurat gjort ferdig Fagbladet 4/2013 > 11 Grafikk: Vidar Eriksen, Fagbladet Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonKON