¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi kan ikke fortsette å se på at 30 prosent av ungdommene våre dropper ut av videregående skole hvert år.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€+‹ Bakerst i praksisplasskøen Retten til fagbrev og studiekompetanse skal utvides, men det er ikke nok for å sikre unge med funksjonshemning en inngang til arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom krever at retten til praksisplass skal lovfestes for alle. Side 28 ˇ€+‹ Rik stiftelse i fattig kommune Høyanger kommune er i konflikt med stiftelsen de selv har opprettet. Flere stiftelser legger seg opp formuer eller krever markedsbetaling, i strid med kommunens interesser. Side 30 ˇ€+‹ Ulik praksis med kommunal parlamentarisme FOKUS: Dersom kommunal parlamentarisme blir vanlig, må staten og fylkesmannen forholde seg til forskjellige opplegg fra kommune til kommune, skriver Rolf Kalvø. Side 36 Bryter ond sirkel åtte barneansvarlige i Nav Kristiansand gjør sitt beste for at fattigdom ikke skal gå i arv. Kommunen øremerker midler som Navs barneansvarlige fordeler. Side 32 Fagbladet 4/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Eva Kylland fbaargang2013 fbseksjonKON