¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇModum kommune reduserer energiforbruket Modum kommune installerte varmepumper for å redusere energibruken til oppvarming og kjøling av rådhuset. Det gamle varmeanlegget var basert på olje, og på to år har investeringen gitt positive miljømessige og økonomiske resultater. ¸ˇI løpet av første driftsår sparte kommunen 746.000 kilowattimer, tilsvarende forbruket til over 35 norske husholdninger. Økonomisk- og miljøgevinst Teknisk sjef i Modum kommune, Harald Silseth, er fornøyd med at investeringen på over fem millioner kroner gir positive resultater både i regnskapet og for miljøet.  Det er moro å se de faktiske besparelsene. Dette er et stort prosjekt med en ikke ubetydelig investeringskostnad. Likevel ser det ut til at tilbakebetalingstida blir raskere enn åtte år, sier Silseth. å spare strøm er i seg selv gunstig for miljøet. I tillegg har de nye varmepumpene gjort kommunen mindre avhengig av fossil energi.  I Modum er vi opptatt av å spare energi og å være miljøvennlige. Vi har hatt som mål i flere år å bruke alternative kilder til energi, fortsetter Silseth. Statlig støtte Modum kommune fikk støtte fra Olje- og energidepartementets virksomhet Enova for å legge om til mer miljøvennlig energibruk. Enova krevde en minimumsbesparelse på 509.00 kilowattimer i året for å gi støtte. MILJØGEVINST: Modum kommune bruker varmepumper for å varme opp og kjøle ned rådhuset. Her er teknisk sjef Harald Silseth (t.v.) i rådhusets geoenergianlegg sammen med Roy Paulsen fra firmaet som leverte anlegget og vedlikeholdsleder Helge Kleiv. Terra-kommuner øyner håp  Vi er spesielt begeistra for varmepumper. Mange av byggene våre ligger på fjellgrunn, og vi kan ta varmen rett fra fjellet, sier Silseth. Varmepumper er ifølge den tekniske sjefen enkle å vedlikeholde og krever liten innsats fra driftspersoner i kommunen. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇVi trives dårlig i åpne landskap Det er ingen store gevinster knyttet til åpne kontorlandskap  utenom det å spare kontorareal, ifølge førsteamanuensis Knut Inge Fostervold ved Universitetet i Oslo.  De som jobber i åpne kontorlandskap, opplever problemer med støy og avbrytelser, og har problemer med å få gjort det de skal fordi det hele tida foregår ting i landskapet, sier Fostervold til Aftenposten. Vi må være flinke multitaskere for å få det til, og vi er egentlig ikke så flinke til det, sier han.  Personer som er mye på kontoret, er avhengig av en fast base som gir en form for forutsigbarhet og ro i dagliglivet, sier Fostervold. VeV Nylig ble det klart at Citigroup betaler 4,2 milliarder kroner i erstatning til saksøkere som mener banken skjulte finansielle problemer. Signalet gir håp til de åtte kommunene som ble lurt av Terra securities til å investere i obligasjoner som viste seg å være verdiløse. Så langt har ikke de åtte Terra-kommunene fått noen penger, men kommunenes advokat, Caroline Lund, mener forliket sender ut positive signaler.  Det er interessant at de nå velger å betale. Dette er positivt for den videre saksgangen for kommunene, sier Lund til Helgeland Arbeiderblad. Enorm gjeld Til sammen tapte kommunene flere hundre millioner kroner på FORFALLER: Narvik kommune tapte 190 millioner kroner på Terra-skandalen. investeringene. Bare i fjor brukte boet 90 millioner kroner på amerikanske advokater, i jakt på erstatninger. Totalt har kommunene Vik, Bremanger, Haugesund, Kvinesdal, Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik nå en gjeld på 1,1 milliarder kroner hos DNB. Måtte kutte i budsjettene Narvik kommune tapte for eksempel 190 millioner kroner på Terraskandalen for seks år siden. Dette kom i tillegg til en anstrengt økonomi. For å spare inn det enorme tapet, måtte Narvik kutte ti prosent av budsjettene sine i fjor høst. Byggvedlikehold er satt helt på vent, og kommunen driver bare nødreparasjoner. Ved Villaveien barnehage i Narvik er det ikke brukt en eneste krone på vedlikehold. Først da taksteinen var i ferd med å ramle ned i hodet på både barn og ansatte, ble det gjort provisoriske løsninger. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇFagbladet 4/2013 > 29 Foto: Harald Groven, Flickr fbaargang2013 fbseksjonKON