¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUTE AV KONTROLL:  Det er ikke akseptabelt for oss at stiftelsen kan generere penger akkurat som den vil, uavhengig av kommunens behov, mener Arve Varden, rådmann i Høyanger kommune. Fikk nei til nedleggelse av stiftelser En rekke kommuner ønsker å ta tilbake kontrollen over oppgaver stiftelser råder over. Jølster kommune ønsker å legge ned stiftelsen Sogn og fjordane museum og erstatte den med et kommunalt foretak. Etne kommune ble nylig saksøkt av Etne bustadskiping i en strid som har pågått i en årrekke. 691 stiftelser er helt eller delvis opprettet av en kommune, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet. Drangedal kommune søkte i 2007 tilsynet om å få oppheve stiftelsene Drangedal boligstiftelse og Mjelkåsen boligstiftelse. Men fikk nei. De påklaget vedtaket året etter og anførte at stiftelsesformen åpenbart var ufornuftig i deres tilfelle. Kommunen påpekte at de ikke hadde noen mulighet til å påvirke hvordan stiftelsen løste oppgavene sine. Nok en gang fikk de avslag. I 2009 ble saken oversendt Justis- og politidepartementet, som påpekte at stiftelser er selveiende institusjoner. Det medfører at ingen utenforstående i kraft av eierinteresser, medlemskap eller mottakerinteresser har noe legitimt grunnlag for å gjøre endringer i stiftelsens rettslige driftsgrunnlagª. Departementet sa videre at den som velger stiftelsesformen også gir fra seg eierrådigheten over de midlene stiftelsen er tildelt. Det gjelder uavhengig av om det er en privatperson eller et offentlig organ som har gitt midler til et godt formål. Ifølge departementet må et opphør vurderes ut fra stiftelsens og ikke kommunens perspektivª. Konklusjonen var at det ikke kan tillegges nevneverdig vekt at driften av boligmassen som stiftelsene eier, kan gjøres mer kostnadseffektiv ved å overføre boligmassen til kommunen. Fagbladet 4/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonKON