¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇPopulær IKT-konferanse på Gjøvik Vil du lære mer om mobile og nettbaserte tjenester, nyttige spill, ny teknologi, personvern og sikkerhet? Fagforbundet inviterer i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og IKT innlandet til IKT-konferanse 14. 15. mai. Konferansen er åpen for alle, men den primære målgruppen er IT-medarbeidere, IT-sjefer, studenter og andre interesserte. Innledere er Peter Hidas (Computerworld), Bjørn Erik Thon (Datatilsynet), Simon McCallum (Høgskolen i Gjøvik), Patrick Bours (Høgskolen i Gjøvik), Katrin Franke (Høgskolen i Gjøvik), Rolf Schonhowd (IKT Innlandet), Gunnar Kopperup (Symantec), Anders Andersen (Universitetet i Tromsø) og Terje Raknerud (Politihøgskolen). Fagforbundet dekker deltakeravgift, måltider og hotellrom for tilreisende. Selve reisen må dekkes av arbeidsgiveren eller av den enkelte deltaker. Frist for påmelding er 1. mai, men det er lurt å melde seg på så fort som mulig på www.fagforbundet.no/ska/. VeV ¸ˇ¸ˇForstå begrepene i tariffoppgjøret På nettsidene til Arbeidslivet.no fins en nyttig artikkel kalt Begreper og tall i lønnsoppgjørene. Her forklarer sjeføkonom i LO, Stein Reegård, begreper og beregninger som ofte benyttes i lønnsoppgjørene. For eksempel klargjør han begrepene frontfag, brudd og mekling, rammen for oppgjøret, overhenget, lønnsglidning og lønnsnemnd. VeV Valgkomiteen på plass Seksjonsstyret i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon har oppnent en valgkomite på fem medlemmer foran landskonferansen. Disse er: Gerd Eva Volden (leder), Arne Granvoll (nestleder), Kjell Skarheim, Else Annie Hansen og Janne Karlsen. Landskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon avholdes i perioden 24. 26. september 2013 på Gardermoen. VeV Ny nettside for Nav-ansatte Nav-ansatte organisert i Fagforbundet har fått en ny nettside. Her vil du blant annet finne nyheter og kontaktinformasjon både til medlemmene i faggruppe Nav og til administrasjonen. Du går inn på www.fagforbundet.no/ska/Nav-ansatte. Har du noe du vil formidle der, ta kontakt med Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. VeV ¸ˇ¸ˇEtikk i hverdagen I Fagforbundets nettbutikk fins nå oppdaterte diskusjonskort om etikk i hverdagen. Denne gangen er flere nye problemstillinger inkludert. Ellers fins diskusjonskort om blant annet den flerkulturelle arbeidsplassen og etikk i rusomsorg og psykisk helsevern. Se: www.fagforbundet.no/brosjyrer-materiell VeV ¸ˇKunnskap gir muligheter Den 15. mars la kunnskapsminister Kristin Halvorsen fram Stortingsmelding 20 (2012 2013), På rett vei  kvalitet og mangfold i fellesskolenª. I denne meldinga går regjeringa langt i å skape større fleksibilitet i videregående opplæring, og regjeringa flagger flere nye tiltak for mer yrkesretta og praksisnær opplæring. Dette er en av tre stortingsmeldinger om Norge som kunnskapssamfunn som legges fram i vår. Fagforbundet er spesielt glad for at regjeringen vil styrke fag- og yrkesopplæringa og legger til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv. Det er godt nytt. å få på plass et utdanningsløp som skal gjøre det enklere å gjennomføre videregående skole er utrolig viktig for den enkelte og for Norge som nasjon. Vi kan ikke fortsette å se på at 30 prosent av ungdommene våre dropper ut av videregående skole hvert år. Vi kan ikke fortsette å se på at 30 prosent av ungdommene våre dropper ut hvert år. Fagforbundet hilser derfor regjeringas utspill velkommen. Regjeringa foreslår også endringer som vil gjøre det mulig for elever på yrkesfaglige linjer å komme direkte inn på beslekta fag på høgskolen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet støtter dette for- slaget, men det er kontroversielt for noen. Det er egentlig litt rart, for flere høgskoler har hatt prøveordninger i flere år. De viser at elever som kommer direkte fra yrkeslinjene klarer seg godt. Fagforbundet håper derfor at regjeringa får tilslutning til forslaget. Stortingsmeldinga om kvalitet og mangfold i fellesskolen viser at regjeringa tar utdanning på alvor, og at de ønsker at utdanningssystemet vårt skal gjenspeile det samfunnet vi ønsker oss. Det som er viktig nå, er at gode intensjoner og fine ord blir omsatt til praktisk politikk. Fagforbundet er på lag og skal støtte der vi er enig, og samtidig si fra der vi mener det er på sin plass. 38 > Fagbladet 4/2013 GERD EVA VOLDEN fbaargang2013 fbseksjonKON