¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇSolgte halve kinoen Flertallet i Bergen bystyre har besluttet å selge 49 prosent av Bergen kino til svenske SF Kino. Prisen er 88 millioner kroner. SF Kino har tidligere kjøpt opp ni kinoer i Norge. Arbeiderpartiet ville utsette saken og fikk med seg resten av opposisjonen i bystyret, men forslaget falt med 32 mot 35 stemmer. Arbeiderpartiet var bekymret for å selge kinoen, da SF Kino selv er på vei til å bli solgt fra nåværende eier Bonnier til investeringsselskapet Ratos. OT Historisk logo skal fjernes Ruter skal fjerne alle de gamle sporveislogoene i Oslo og erstatte dem med firkanten, eller hashtagen, som er Ruters symbol. Nyheten vakte sterke reaksjoner blant både ansatte og publikum. Ifølge Ruter skal omlakkeringen ha vært planlagt helt siden omleggingen av selskapsstrukturen i 2008. Da ble Oslo Sporveier delt opp i bestillerselskapet Ruter, utførerselskapet Kollektivtransportproduksjon og et konglomerat av underselskaper. Logoen med silhuett av Akershus festning ble første gang brukt på trikkene i 1918. Den erstattes med hashtagen for å gjøre det mer oversiktlig og forståelig for publikum, informerer Ruter. Leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening kaller det historieløst, og mener det er forkastelig å bruke ressurser på å fjerne den gamle logoen, kommenterer han overfor NRK. OT ¸ˇGOD LEDER: Ester Stølan (t.v.) er stolt av resultatene de kan vise til i Steinkjer Renovasjon. Her blir hun intervjuet av Kari Anne Moe på Manifests årskonferanse. ¸ˇTar de ansatte med på avgjørelsene I Steinkjer har renovatørene redusert sykefraværet fra 25 til 6 prosent. Nylig ble enhetsleder Ester Stølan trukket fram som eksempel på godt lederskap i offentlig sektor på Manifests årskonferanse. sjonen åpent og få opp uenighetene, så er det en styrke for oss alle sammen. Det er i alle fall min holdning, sier hun. Fagbrev En av grunnene til at avgjørelsene blir respektert, er at enhetslederen aktivt har satt seg inn i renovasjonsfaget, og ikke blir oppfattet som en skrivebordslederª. Ester velger å se litt annerledes på det:  Jeg kunne jo ikke tatt disse avgjørelsene hvis jeg ikke hadde kunnet faget, mener hun.  Da jeg ble ansatt i 2007, kunne jeg lite om renovasjon, derfor måtte jeg sette meg inn i faget. Hva var vel mer naturlig enn å bli med ut på bilene og gjøre det samme som de andre ansatte, sier hun. Les mer om hva de har fått til i renovasjonsetaten i Steinkjer i forrige nummer av Fagbladet eller på fagbladet.no. Tekst og foto: PER FLAKSTAD  Når folk er syke, og kanskje smittefarlige, så vil vi gjerne at de holder seg hjemme. Men mye annet handler om tilrettelegging. Vi har organisert oss slik at en driftsleder kan gi folk andre oppgaver hvis de av ulike grunner ikke er i stand til å jobbe hundre prosent, sier Ester Stølan. Ansatte må med Da hun begynte som enhetsleder, var hun opptatt av å få de andre ansatte til å komme med forslag til hvordan driften kunne gjøres bedre.  Jeg ba dem skrive ned tre ting de syntes fungerte godt og tre ting de mente kunne gjøres bedre. Dette ble skrevet ned og brukt som et verktøy på avdelingsmøtene våre, sier hun. Diskusjonene går høyt, og ofte med heftig temperatur, når renovatørene i Steinkjer diskuterer driften.  Jeg tror en del ledere er redd for de mange meningene, lange diskusjonene og temperaturfylte uenigheter når alle de ansatte tas med i diskusjonene. Det er ikke slik at alle er kjempefornøyd med alt som skjer hos oss, men min holdning er at når vi tør å ta disku- ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 4/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM