¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIllustrasjonsfoto: Kristin Rødland Buick Foto: Partnerline Modum kommune reduserer energiforbruket Modum kommune installerte varmepumper for å redusere energibruken til oppvarming og kjøling av rådhuset. Det gamle varmeanlegget var basert på olje, og på to år har investeringen gitt positive miljømessige og økonomiske resultater. ¸ˇI løpet av første driftsår sparte kommunen 746.000 kilowattimer, tilsvarende forbruket til over 35 norske husholdninger. Økonomisk- og miljøgevinst Teknisk sjef i Modum kommune, Harald Silseth, er fornøyd med at investeringen på over fem millioner kroner gir positive resultater både i regnskapet og for miljøet.  Det er moro å se de faktiske besparelsene. Dette er et stort prosjekt med en ikke ubetydelig investeringskostnad. Likevel ser det ut til at tilbakebetalingstida blir raskere enn åtte år, sier Silseth. å spare strøm er i seg selv gunstig for miljøet. I tillegg har de nye varmepumpene gjort kommunen mindre avhengig av fossil energi.  I Modum er vi opptatt av å spare energi og å være miljøvennlige. Vi har hatt som mål i flere år å bruke alternative kilder til energi, fortsetter Silseth. Statlig støtte Modum kommune fikk støtte fra Olje- og energidepartementets virksomhet Enova for å legge om til mer miljøvennlig energibruk. Enova krevde en minimumsbesparelse på 509.00 kilowattimer i året for å gi støtte. MILJØGEVINST: Modum kommune bruker varmepumper for å varme opp og kjøle ned rådhuset. Her er teknisk sjef Harald Silseth (t.v.) i rådhusets geoenergianlegg sammen med Roy Paulsen fra firmaet som leverte anlegget og vedlikeholdsleder Helge Kleiv.  Vi er spesielt begeistra for varmepumper. Mange av byggene våre ligger på fjellgrunn, og vi kan ta varmen rett fra fjellet, sier Silseth. Varmepumper er ifølge den tekniske sjefen enkle å vedlikeholde og krever liten innsats fra driftspersoner i kommunen. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇNy avtale med svømmeforbundet ¸ˇ¸ˇStopp 110- omorganisering Fagforbundet ber om at den omstridte omorganiseringen av 110-sentralene stilles i bero fordi hovedavtalens bestemmelser for medbestemmelse og medvirkning ble brutt under arbeidet med å utarbeide et nytt 110-kart. I januar i år publiserte Direktorater for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en skisse til et nytt 110-kart i Norge uten at ansatte og brukere ble involvert. I brev til statsministerens kontor framholder Fagforbundet at ansattes og brukeres kjennskap til lokale forhold er særdeles viktig når slike endringer skal vurderes Forbundet forlanger at hovedavtalens bestemmelser ivaretas. OT Fagforbundet har inngått en ny avtale med Norges svømmeforbund. Dermed fortsetter samarbeidet ut 2014. Begge forbundene har en felles interesse i å arbeide for svømming som en del av det forebyggende helsearbeidet. De er enige om at god svømme- opplæring er livreddende, og at god kompetanse er viktig for de badeansatte. Fagforbundet og Norsk svømmeforbund skal sammen arbeide for at bassenger og svømmemuligheter må finnes der folk bor, og at bassengene må være mest mulig miljøvennlige. PF Fagbladet 4/2013 > 29 fbaargang2013 fbseksjonSAM