¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Framfylkingen og Fagforbundet inviterer til sommerleir Denne sommeren arrangeres Framfylkingens sommerleir på Ringsaker folkehøgskole. ¸ˇ¸ˇ¸ˇMer til eldre Regjeringen setter opp tempoet for å kunne tilby morgendagens eldre omsorg, og bevilger 100 nye millioner i revidert statsbudsjett til eldrevelferd. Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene i 2020. I første fase av programmet prioriteres midler til blant annet utprøving av en trygghetspakke, spredning av velferdsteknologi og innovasjonstiltak, styrking av InnoMed og opplæringsprogram for ansatte. TiB ¸ˇLeiren er et samarbeid mellom Framfylkingen og Fagforbundet. Du trenger ikke å være medlem av Framfylkingen for å delta. På landsleiren fra 26. til 30. juni vil det bli leker for de minste, aktiviteter for de litt eldre i barneskolealder, og kurs for de eldste. Her blir det mye å velge mellom, volleyball, fotball, samlinger rundt leirbålet, fotokurs og mye annet. Det blir også et kurs i barnedemokrati. Leiren er åpen for hele familien, og det blir mulighet for barnepass, slik at aleneforeldre kan få litt tid til egne aktiviteter. Ringsaker folkehøgskole har også høy standard, med bad på alle rom. Leiren koster 100 kroner pr. person, maksimalt 300 kroner for en familie. Reiseutgifter over 400 kroner dekkes av Framfylkingen, billetter må bestilles via dem. Maks 100 deltakere PF ¸ˇ¸ˇLykke til, Gerd! ¸ˇVi har nettopp avsluttet en historisk LO-kongress. Historisk på flere måter, men valget av tidligere nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet som ny LO-leder, er selvsagt spesielt gledelig. Det er aller første gang at en kvinne fra landets største forbund blir leder i LO. Offentlig ansatte, mange av dem kvinner, er en stor del av LOs medlemsmasse. Derfor passer det fint at den nye lederen er kvinne, helsefagarbeider og kommer fra offentlig sektor. Gerd sier selv at hun tror det betyr mye for damer å se at andre kvinner kan nå til topps i LO. Det har hun rett i. Det er viktig å ha front- figurer og ledere som medlemmene kan iden- tifisere seg med. Med den bredden som fins i den nye LO-ledelsen, burde dette hensynet være ivaretatt for de fleste av LOs nesten 900.000 medlemmer. Det var ikke småsaker som ble debattert og vedtatt på denne kongressen. Lovfestet rett til heltid, EØS-spørsmålet, oljeutvinning i Lofoten, regler for AFP og uføretrygd, sykehuspolitikk og sosial dumping, for å nevne noen. Kongressen vedtok også å støtte forslaget fra Fagforbundet om lovfestet rett til læreplass. Mens meningsmålinger viser høy oppslutning om Høyre og borgerlig politikk, gikk delegatene på kongressen i en annen, mer radikal retning. Gang etter gang ble det sagt fra talerstolen at vi kan prise oss lykkelig over den høye sysselsettingen, god lønnsvekst og et velfungerende arbeidsliv og samfunn. Det er nemlig ingen selvfølge i andre land. De tillitsvalgte som deltok på kongressen, vet at dette ikke skyldes tilfeldigheter eller oljepenger alene, men godt politisk håndverk og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Vi får håpe at den samme forståelsen etter hvert vil sige inn hos stadig flere som skal bruke stemmeretten den 9. september. Eller som den nyvalgte LO-lederen uttykte det:  Prioritet nummer en er at de rødgrønne partiene styrker seg og klarer å komme i posisjon. De må vise fram politikken sin og være tydelige på sine saker. Jan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er viktig å ha frontfigurer og ledere som medlemmene kan identifisere seg med. ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 5/2013 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2013 fbseksjonHEL