¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStikkskadedirektivet kan ikke stoppe alt, men nå blir det i det minste tatt omfattende grep for å hindre flere skader. Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€&‹ Kreativ omsorg i Molde Konferansedeltakerne fikk i år se mange eksempler på fruktbare møter mellom helse og kultur. Mennesker med demens synger i kor i Molde. I ålesund driver de landskapspleie på museet. Side 34 ˇ€&‹ Glemmer generasjonskløften Alder er bare et tall når elever ved helse- og oppvekstfag arrangerer fest for eldre i Larvik. Gode historier utveksles, noen våger seg også ut på dansegulvet. Og de lærer av hverandre. Side 36 ˇ€&‹ Utmarksterapi FOKUS: Utmarksterapien Meahcceterapiija er tilpasset samisk kultur og levesett, men friluftsmetoden har vist seg å være nyttig også i møte med andre grupper, skriver sosionom Bjørg Lien. Side 40 Flere får fagbrev Rogaland har utviklet en modell for å hjelpe ansatte fram mot fagbrev. Her kreves ikke fem år i helsesektoren for å bli helsefagarbeider. Deltakerne beholder stillingen og de får lønn under utdanningen. Side 30 Fagbladet 5/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Kjetil Alsvik fbaargang2013 fbseksjonHEL