¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Lillian Lyngstad Sykepleiere sammen i nettverk Sykepleierne i to kommuner har slått seg sammen for å gi yrkesgruppa faglige tilbud lokalt. 18 av de 35 sykepleierne som arbeider i Nærøy og Vikna kommune i Nord-Trøndelag har meldt seg inn i Fagforbundet. Nå har de slått seg sammen og dannet sitt eget nettverk. Torill Øiahals Svendsen, leder av det lokale nettverket, håper de etter hvert kan gi medlemmene interessante yrkesfaglige tilbud. Selv var hun medlem av Sykepleierforbundet fram til i fjor høst, men syntes det skjedde for lite der. Tilbud etter to dager  To dager etter at jeg meldte meg inn i Fagforbundet, fikk jeg tilbud om å bli med på sykepleierkonferansen på Gardermoen, forteller hun. Det var første gang hun som sykepleier fikk delta på en yrkesfaglig konferanse, og hun syns det var en inspirerende begynnelse.  Vi kan søke Fagforbundet om tilskudd til lokale arrangementer, og medlemmene får jo også stipend til å oppdatere seg faglig, sier hun. Fikk hospitere i Stavanger Stine Kipperberg fra Møre og Romsdal reiste til Stavanger universitetssykehus (SUS) for å få to ukers trening på sykehus før VM i Leipzig. I motsetning til sykehusene i hjemfylket hennes, har SUS solid erfaring med veiledning av lærlinger i helsearbeiderfaget.  Det var flott at jeg fikk hospitere, men jeg har nok mindre erfaring fra sykehus enn mange av dem jeg skal konkurrere mot. Lokale tilbud er viktig Sissel M. Skoghaug, leder for Fagforbundets nasjonale sykepleiernettverk, berømmer fagforeningene i Vikna og Nærøy og sykepleierne i de to kommunene. Hun understreker at det er tilbudene nærmest der medlemmene jobber som er viktigst for medlemmene.  Og de tilbudene må skapes og gjennomføres av de lokale yrkesutøverne, sier Skoghaug.  Mange sykepleiere velger også Fagforbundet fordi de ser det positive i å stå i samme forbund som kollegeer i andre yrker, sier hun. Skoghaug, som selv har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten, syns det er flott at så mange sykepleiere har valgt Fagforbundet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN  Vi er fremdeles et team, og jeg skal være med og heie på henne, forteller Henriksen. De føler begge de har vokst på å være med i konkurransene.  Yrkesstoltheten har vokst, og vi føler vi vet hva vi driver med, sier Kipperberg. Hun vil gjerne fortsette som helsefagarbeider.  Men vi har jo hørt at det er vanskelig å få full jobb, så kanskje må vi utdanne oss til sykepleiere senere, legger hun til. 17 helsefagarbeidere skal konkurrere i Leipzig i begynnelsen av juli. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 5/2013 > 29 ¸ˇSTERKERE SAMMEN:  Det er lettere å få til noe på tvers av kommunegrenser, mener Torill Øiahals Svendsen (foran). Her sammen med Oddrun Aspli og Øyvind Bull. ¸ˇ¸ˇFORTSATT ET TEAM: Stine Kipperberg (t.v.) må konkurrere alene i VM, men Amalie Henriksen blir med som støttespiller. Stine Kipperberg og Amalie Henriksen har vært et team i lang tid. Sammen vant de NM i 2012. Siden har de hospitert i to måneder i Florida. Men fordi de internasjonale reglene for EM og VM nå er endret, stiller Kipperberg alene i Leipzig. fbaargang2013 fbseksjonHEL