¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUnik mulighet til fagbrev 16 ansatte i Stavanger og Hå får nå utdanning som helsefag- arbeidere. Arbeidsgiver betaler vikar for at de skal få nødvendig praksis. Fylket sørger for undervisning og materiell. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: KJETIL ALSVIK Pål Holden (36), miljøarbeider i rehabiliteringsseksjonen i Stavanger, er en av deltakerne i Realkompetanseprosjektet. Han syns han får mye fra fylkeskommunen og kommunen nå som han både kan ta fagbrev og attpåtil skaffe seg studiekompetanse etterpå. Holdens motytelse er en kveld i uka på Ryggjabø videregående skole sammen med de andre prosjektdeltakerne.  Vi har fått en unik mulighet, mener han.  Helsefag er framtida Den unike muligheten består i et lønnshopp fra assistenttil fagarbeiderlønn. Større forståelse for faget teller også.  Helsefag er framtida. Med fagbrev blir jeg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier han. En annen fordel er at han med tida også kan ta høyere utdanning. Etter kartlegging i kommunen ble han godkjent som deltaker i prosjektet. Etter en realkompetansevurdering i fylkeskommunal regi ble det klart at Holden ikke trengte å ta programfaget kommunikasjon og samhandling. Før sommeren tar han de to andre programfagene, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Og for å få bredere praksis, skal han arbeide på helsestasjonen for rusmisbrukere. Nytt verdisyn Etter noen år i oljebransjen, valgte Pål Holden å skaffe seg en jobb uten lange perioder med fravær da han fikk barn.  De er bare små en gang, og den høye lønna kostet for mye, mener han. Som miljøarbeider møter han mange voksne mennesker som ikke fikk det de trengte som barn.  Mine egne små problemer stresser meg ikke lenger, sier 36-åringen. Holden sier han har fått et nytt verdisyn de siste årene. Nå kan han ikke tenke seg annet enn å arbeide med mennesker. Nye utfordringer Grete Lill Berge (38) er en av Holdens 15 klassekamerater. Hun grudde seg litt til den første realkompetansevurderingen, hun følte nesten hun skulle opp til muntlig eksamen.  Men vi pratet jo bare om det jeg jobber med, så jeg ble fort trygg, og det gikk helt greit, forteller hun. Berge har bak seg sju år på Vågedalen dagsenter hvor hun har hatt en fast 50 prosent stilling. Siden januar har hun arbeidet på en ordinær avdeling på sykehjemmet samme sted, og vil gjerne fortsette der. Berge er ikke en såkalt rettighetselev, for hun tok fagbrev i kontor og administrasjon for mange år siden. Men det er først nå hun har havnet på rett hylle, så hun setter pris på å få en ny sjanse. Ny mulighet Stavanger har som mål at alle ansatte skal ha minst 80 prosent stilling. Samtidig får ingen lenger fast ansettelse uten fagbrev. De får heller ikke økt stilling.  Assistenter i små stillinger beveger seg i en ond sirkel, sier Wenche Sunde Gilje, leder for rekruttering og kompetanse ved Opplæringskontoret. Hun er derfor glad for at noen av dem nå har fått en reell mulighet til å skaffe seg fagbrev gjennom Realkompetanseprosjektet. ¸ˇ30 > Fagbladet 5/2013 NESTEN 200 VOKSNE På VEI TIL FAGBREV I FEM FYLKER For at flere voksne ufaglærte skal ta fagbrev, har Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet tatt initiativ til å utvikle og prøve ut ulike modeller. NordTrøndelag (se Fagbladet 11/2012), Hedmark, Hordaland og Vestfold deltar med hvert sitt forsøk. De har til sammen 196 deltakere. Utdanningsdirektoratet godkjenner prosjektene, mens VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) følger dem i prosjektperioden fram til utgangen av 2014. Modellene er alternativ til den ordinære lærlingordningen med to år på skole (Vg1 og Vg2) pluss to år i lære (Vg3) og praksiskandidatordningen med fem timers skriftlig eksamen og fem års praksis. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL