¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVEKST:  Mitt inntrykk er at uansett hvilket forhold deltakerne har til skole, opplever de en faglig og personlig vekst gjennom voksenopplæringen, sier Astrid Halvorsen, lærer, studieveileder og sykepleier. timer? spør Eidissen. Selv er hun overbevist om at skriftlig eksamen er unødvendig for mennesker som skal fortsette i praktisk pleie og omsorg. Variert praksis Faglederen for voksenopplæring i Rogaland tror det er mulig å sikre at ufaglærte blir gode nok fagarbeidere gjennom Realkompetansemodellen hvor deltakernes realkompetanse blir grundig vurdert både før inntak, underveis og i ettertid. Alle hull i teori og praksis skal tettes, enten på skolen eller ute i praksis.  Det er sluttresultatet som teller. Derfor har vi utviklet en modell som heller ikke stiller krav om at deltakerne må ha fem års praksis fra helsesektoren. Vi tror også annen yrkeserfaring kan være med og bygge opp kompetansen, sier Siri Eidissen. EN ANNEN VEI:  Jeg tror ikke skriftlig eksamen og fem års praksis i helsesektoren er nødvendig for å bli en god helsefagarbeider, sier Siri Eidissen. Realkompetansemodellen i Rogaland ¸ˇ¸ˇ32 > Fagbladet 5/2013 Krav til deltakerne Aktuelle deltakere er ansatte med minst fem års allsidig praksis. En del av yrkeserfaringen bør være fra helse- og oppvekstsektoren. De må være 25 år eller eldre. Også noen søkere uten rett til videregående opplæring (dvs. ansatte som allerede har en fullført videregående utdanning) har fått delta. For å være med i prosjektet, må søkerne ha så høy kompetanse at de kan avlegge fagprøve innen august 2014. Deltakerne bruker fire timer en kveld i uka på skolebenken i prosjektperioden. De beholder ordinær lønn i perioden, også mens de er under opplæring. Fylkeskommunen gjennomfører forsøkene i samarbeid med kommunene Stavanger og Hå (helsearbeiderfaget) og Karmøy (barne- og ungdomsarbeiderfaget). De første deltakerne ble tatt ut i fjor høst. Til sammen 31 kandidater (16 i helsearbeiderfaget og 15 i barne- og ungdomsarbeiderfaget) har siden desember fått opplæring i de programfagene på Vg1- og VG2-nivå som de ikke fikk godkjent gjennom realkompetansevurderingen. Kandidatene i denne modellen får fritak for fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Realkompetansen deres blir vurdert i forhold til kravene på Vg1, Vg2 og Vg3. De får teoretisk og praktisk opplæring slik at de fyller kravene på alle nivåer. Kandidatene får uttelling for all realkompetanse, og opplæring i programfagene kun på de delene av læreplanen de ikke kan. Opplæringen vil derfor variere i lengde for hver enkelt. Deltakerne skal ikke avlegge eksamen for praksiskandidater. Arbeidsgiver er forpliktet gjennom en opplæringsavtale (i stedet for lærekontrakt) til å gi opplæring i manglende kompetansemål på Vg3-nivå. Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis undervisning, sørger for gratis lærebøker og subsidierer innkjøp av datamaskin. Etter bestått fagprøve får deltakerne som har rett til videregående opplæring for voksne, tilbud om å ta fagene de trenger for å få studiekompetanse. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL