¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇGratis fagskoleutdanning innen helse!* NKI tilbyr nå høyaktuelle NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen helse. Styrk din fagkompetanse med en relevant og fleksibel utdanning. " Psykisk helsearbeid " Helse, aldring og aktiv omsorg " Demensomsorg og alderspsykiatri " Kreftomsorg og lindrende pleie Velg Nordens største nettskole! Finn mer informasjon på www.nki.no Fortløpende opptak! Ring 08999 eller benytt post@nki.no. * Med forbehold om at din fylkeskommune har tilgjenglige plasser ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇNytt fag: Kultur + aktivitet + trivsel ¸ˇNye kurs på Verdighetssenteret Til høsten åpner Verdighetssenteret i Bergen for nye motiverte fagpersoner som vil øke kompetansen i eldreomsorg. Dette er et tverrfaglig tilbud til helsepersonell fra hele landet som ønsker faglig påfyll i hverdagen.  Tidligere deltakere gir uttrykk for at de har vokst faglig gjennom å delta i opplæringsprogrammet, sier Olaug Finsrud ved Verdighetssenteret. 12 kull med til sammen cirka 200 deltakere har siden 2007 fullført Omsorg ved livets slutt  en verdig alderdom? (tidligere Lære for å lære videre). Kull 13 har åpnet for påmelding og har sin første samling i september. Opplæringen er ettårig, med tre samlinger a tre dager. Verdighetssenteret har som mål å få med minst to deltakere fra hvert arbeidssted eller kommune, gjerne flerfaglig sammensatt. Se for øvrig mer informasjon på www.verdighetsenteret.no. KES ¸ˇFaget Aktiv omsorg krysser grensen mellom kultur og helse. Målgruppa er helse- og kulturarbeidere, samt frivillige. Faget skal gi praktisk opplæring i å gi et helhetlig tilbud til unge og eldre brukere. Faget skal gi deltakerne økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktivitet og helse. De skal lære å bygge på ressurser i lokalmiljøet, og samarbeid mellom frivillige og offentlige instanser.  Vi tar utgangspunkt i praksis. Kurset skal utvide helse- og omsorgsarbeideres forståelse for kulturens betydning, parallelt med at kulturarbeidere og kunstnere får mer kompetanse om helse- og omsorgsfeltet, sier prosjektleder Gro Lorentzen fra Høgskolen i Telemark. Deltakere med godkjent realeller studiekompetanse kan avlegge eksamen og få godkjent 15 studiepoeng. Øvrige mottar kursbevis. Kommuner kan søke om økonomisk støtte gjennom Kompetanseløftet 2015. Faget starter opp i høst i alle fylker Les mer: omsorgsor.no TiB ¸ˇ¸ˇFagbladet 5/2013 > 33 Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL