¸ˇ¸ˇLANDSKAPSPLEIE: De er fysisk spreke og gjør en nyttig innsats. Demens er ingen hindring for skogsarbeid. ¸ˇKreativ omsorg Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) arrangerer hvert år konferansen Kreativ omsorg  gi liv til dagene. Medarrangører er Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Pensjonistforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelse og Norges jeger- og fiskerforbund. Konferansen får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Målgruppa for konferansen er først og fremst ansatte som arbeider med personer med demenssykdommer. Den første konferansen gikk av stabelen i Hamar i 2004. Siden har den vært arrangert i Kristiansand, Drammen, Gardermoen, Bergen, Trondheim og Tromsø før Kreativ omsorg 2013 ble lagt til Molde. Kreativ omsorg 2014 blir den 10. i rekka. Da skal konferansen igjen legges til Hamar hvor alt startet med den gode omsorgen på Klukstuen. Du finner alle foredrag fra årets konferanse på www.kreativomsorg.no Her ligger også sju videoer som viser noen av tiltakene som har vært presentert på Kreativ omsorg siden 2004 og fram til i dag. ¸ˇ¸ˇBevegelse på lerretet Fysisk aktivitet gikk som en rød tråd gjennom Kreativ omsorg 2013. Men munnhygiene, teater og korsang var det også rom for. Mellom de dramatiske fjellene som omslutter Molde, møttes helsearbeidere fra hele landet til årets Kreativ omsorgkonferanse. 200 par øyne var vekselvis rettet mot det eventyrlige landskapet utenfor og entusiastiske foredragsholdere på scenen. Etter to dager vendte de hjem med mange tips om hvordan vi alle, også de som har fått demens, kan bevare tennene og resten av kroppen intakt. Aldri har nok deltakerne på Kreativ omsorg sittet mer stille enn på årets konferanse. Til gjengjeld har de aldri hørt mer om fysisk aktivitet. De har heller aldri før sett flere mennesker i helsebringende bevegelse på film. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNEVENYTTIG: Når elever kommer til museet for å lære om middelalderen, lager de skinnposer. Museets hjelpere med demens gjør grunnarbeidet ved å klippe grovfasongen. STåENDE APPLAUS: Kor Kjekt var årets høydepunkt. De 17 sangerne er brukere og ansatte ved Råkhaugen dagsenter for personer med demens. Fagbladet 5/2013 > 35 Foto: Jan Tore Skjelbek Foto: Nils Harald ånstad fbaargang2013 fbseksjonHEL