¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen Tekst og Foto: KEN OPPRANN Palestinere på flukt i 65 år 44 > Fagbladet 5/2013 ¸ˇI 1948 ble over 700.000 palestinere fordrevet fra sine hjem i Palestina. Mange flyktet til Libanon, og det anslås at nærmere en halv million mennesker nå bor i landets tolv flyktningleirer. fbaargang2013 fbseksjonHEL