¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen ¸ˇArbeidsløsheten blant palestinerne i Libanon er på 80 prosent, blant annet fordi det er 72 yrker de ikke har lov til å ha. De har ikke rett til å kjøpe og selge eiendom, og har ingen tilgang til offentlige sykehus. Det fins likevel lyspunkter. I Shatilla (over) driver organisasjonen Niscvat, gjennom støtte fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp, et aktivitetssenter for barn og unge. På bildet underviser Manar Muner førsteklassingene i arabisk. ¸ˇ48 > Fagbladet 5/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL