¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJUBLET: Christina Beck Jørgensen og Ola Harald Svenning i Fagforbundet ungdom var strålende fornøyd med at ungdommen i LO får mer innflytelse. ¸ˇsekretariatet. Vi vil bli hørt, sa ungdomstillitsvalgt Ola Harald Svenning i Fagforbundet. Sammen med sin nestleder Christina Beck Jørgensen var han også såre fornøyd med at LO vil lovfeste retten til læreplass.  Dette handler ikke bare om å kreve lovfesting, men også om hvordan vi skal organisere dette, sa Christina. Hun ønsker seg et spleiselag der bedrifter og virksomheter betaler inn i en pott der de som tar inn lærlinger kan få penger fra. En vinn vinnsituasjon som sikrer alle kvalifisert arbeidskraft, mente Jørgensen. Kompromiss om oljepolitikken En samlet redaksjonskomite gikk inn for å konsekvensutrede oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men var samtidig tydelig på at dette ikke betyr fritt fram for oljeleting. Dermed fikk ikke Fagforbundets forslag om SPENNENDE: Det var knyttet spenning til flere saker, blant annet oljepolitikk og EØS. Men redaksjonskomiteen hadde jobbet seg fram til kompromisser som samlet et klart flertall på kongressen. Under innlegget høstet hun stor applaus, og fikk senere gjennomslag for Fagforbundets forslag om å ta asylbarnas vern på alvor, og at en tilbakesending av barn til krigsområder må opphøre. Fagforbundet fikk også gjennomslag for at LO skal arbeide for at barnekonvensjonen legges til grunn for opphold i landet, og at enslige, unge asylsøkere må få det samme vernet. petroleumsfrie soner i særlig sårbare områder gjennomslag.  Vi kunne kanskje fått et knapt flertall for forslaget. Men vi ville uansett ikke fått med oss store og viktige forbund som Fellesforbundet og Industri Energi. Dermed ville vi hatt et splittet LO og mye mindre kraft bak politikken, sa Stein Guldbrandsen fra Fagforbundets politiske ledelse, som satt i redaksjonskomiteen.  Derfor var det viktig å finne en formulering i handlingsprogrammet som kunne samle bred støtte i hele LO. Og den formuleringen vi er blitt enige om, lever vi i Fagforbundet veldig godt med, fortsatte han.  Vi har fått gjennomslag for det viktige føre var-prinsippet, og vi fikk fjernet at konsekvensutredningen skal skje med sikte på olje- og gassproduksjonª, sa Guldbrandsen. Ikke solgt politikk Han avviste Arne Byrkjeflots påstand om at Fagforbundet har solgt denne saken for å få støtte til Gerd Kristiansen som LO-leder.  Vi har ikke solgt noe som helst! Politikk handler om finne løsninger som et bredt flertall kan samle seg bak, og samtidig få gjennomslag for så mye som mulig av egen politikk. Det syns jeg vi har klart i denne saken, sa Stein Guldbrandsen. Uenighet om EØS Et av de heteste spørsmålene på kongressen var Norges tilknytning til EØS. Kongressen vedtok følgende formuleringer som ble lagt fram av en enstemmig redaksjonskomite: EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILOkonvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.ª LO understreker at EU-reglene skal være underordnet norske lover og spilleregler i arbeidslivet. Flere tok til orde for at vedtaket betyr at arbeidslivsspørsmål må ut av EØSavtalen. Bistand til papirløse Ola Harald Svenning kunne juble for mer enn ungdomssaker på LO-kongressen. Han var på talerstolen for å fremme Fagforbundets forslag om at papirløse flyktninger må få rett til å arbeide og delta i sysselsettingstiltak. Forslaget, som også ble fremmet av Fellesorganisasjonen, ble enstemmig vedtatt av kongressen, som også gikk inn for å opprette et informasjonssenter som skal bistå og verne denne gruppen arbeidstakere. Stor applaus for asylbarna Britt ås fra Fagforbundet Troms gikk på talerstolen og argumenterte for å slå ring om asylbarna.  Vi i LO må se byrden disse ungene bærer. De er redd for å miste foreldrene sine. De er redd for å miste vennene sine. Og de er redd for at politiet skal komme om natta og deportere dem, sa ås, som har vært aktiv i kampanjen til Tromsø-jenta Yalda. ¸ˇLes mer: Les om Gerd Kristiansen, LOs nyvalgte leder, side 5. På fagbladet.no finner du en fyldig dekning av LO-kongressen. Fagbladet 5/2013 > 53 fbaargang2013 fbseksjonHEL