¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇDELTID Singel deltidsansatt søker mann med god økonomi Nei, dette er ikke en kontaktannonse, men sannsynligheten for at jeg en dag må sette inn en med denne overskriften øker. Under læretida ble jeg engasjert i fagbevegelsen, og har siden brent for unges rettigheter og engasjert meg i aktuelle fora. Dette engasjementet gjorde at jeg i april 2011 ble valgt som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Aust-Agder med 40 prosent frikjøp. Jeg begynte nylig som ufaglært tilkallingsvikar i kommunen, der jeg tar ekstravakter. Drømmen er selvfølgelig å være i 100 prosent jobb og å ha den tryggheten en hel og fast stilling gir, i tillegg til alle mulighetene man får. Siden jeg avla fagprøven i 2010, har jeg mer eller mindre søkt jobber fagbrevet mitt skulle kvalifisere meg til. Lite visste jeg om at det ikke var nok å ha fagbrev for å komme seg ut i en relevant jobb. Arbeidsgivere foretrekker nemlig de med relevant erfaring. Spørsmålet jeg stiller blir hvordan nyutdannede fagarbeidere da skal få relevant erfaring? Hvordan skal vi rekruttere nye fagarbeidere til offentlig sektor når det er så vanskelig å komme seg inn og for det første få jobb og for det andre få nok jobb? Som singel deltidsansatt er økonomien stram. Boligdrømmen er tapt. Med en liten stilling og uforutsigbar inntekt fra ekstravaktene går det stort sett rundt, men det blir lite igjen til sparing. Ingen sparing= ingen egenkapital. Ingen egenkapital= ingen boliglån. Ingen boliglån= en tilværelse på det trange, private boligmarkedet. Penger som kunne vært investert i egen bolig. Jeg drømmer om et selvstendig liv, der jeg klarer meg selv økonomisk. Skal jeg komme meg videre i livet og få etablert meg med egen bolig, er jeg avhengig av andre. Til jeg finner en mann jeg vil leve med, fortsetter jeg å betale private utleiere istedenfor avdrag på lån på egen bolig. Hvor er likestillinga? Hadde jeg valgt en utdanning som førte til en jobb i privat, mannsdominert næring, hadde jeg sannsynligvis allerede hatt mer enn nok av muligheter til å kjøpe meg en egen bolig, en god bil, og levd et stabilt og selvstendig liv. Konklusjonen blir da at for å komme meg ut av dette, må jeg finne meg en mann. En mann som tjener godt nok til at egen bolig kan bli en realitet. Med andre ord; en mann å leve av. Det er kanskje en risiko for at jeg ved å skrive dette innlegget skremmer bort aktuelle arbeidsgivere og risikerer å havne ¸ˇ¸ˇEritrea Etiopia Fagbladet beklager I forrige nummer kom vi i skade for å bruke et gammelt kart over Etiopia  et kart som også omfattet Eritrea  i saken om etiopiske kvinner som risikerer fengsel og tortur hvis de returneres til hjemlandet. Vi beklager! Redaksjonen 62 > Fagbladet 5/2013 ¸ˇLIKESTILLING Svar til sinte kvinner Etter å ha lest Fagbladet nr. 2 som inneholdt et terningspill med de forskjellige begivenheter knyttet til kvinnekampen, ønsker jeg som tidligere tillitsvalgt og fremdeles medlem av Fagforbundet å komme med mine synspunkter. Jeg er fullstendig enig i at kampen for kvinnelig stemmerett var rett og riktig. Men vi må heller ikke glemme at stemmeretten for menn også var svært begrenset på 1800tallet, i den tids føydalsamfunn. På et tidspunkt var det kun menn som hadde fast eiendom som fikk lov til å stemme. Jeg er også helt enig i at menn og kvinner skal ha like rettigheter, enten det dreier seg om ekteskap, arbeidsliv eller arv for den saks skyld. Det er bra at en satser på å ha både menn og kvinner med i det politiske liv, samt i andre styrer og råd. Så VALGFRIHET: Kontantstøtte gjør at foreldre kan være hjemme sammen med små barn, mener Jan S. Halvorsen. sant det er mulig, bør det være likevekt på dette feltet. Lik lønn for likt arbeid må være en menneskerett. Vi er kommet langt når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn, og det vil være riktig å gjøre større eller mindre justeringer når behovene melder seg. Det jeg derimot ikke er enig i, er at mange kvinnesakskvinner fullstendig overser de biologiske og psykologiske forskjeller det er mellom menn og kvinner, selv om vi kan være meget like på mange områder. Det viktigste av alt enten en er kvinne eller mann, er å få lov til å beholde valgfriheten. Jegerheltenigiatvimå bekjempe ufrivillig deltid, samtidig som det er viktig å understreke at deltidsarbeid kan være et godt alternativ for dem som ønsker det. Jeg syns det er meget skuffende at de sosialistiske partiene vil ta bort kontantstøtten når mange ønsker å beholde den for å kunne være hjemme med barna en periode av livet sitt. Det er et faktum at mange kvinner kunne tenke seg å være hjemme med barna en periode om dette var mulig. Tidligere kunne en familie klare å leve på ei inntekt. Dette er umulig i dag. Jeg vet dette av erfaring. Da min kone ønsket å være hjemme noen år for å bedre kunne ta vare på de fire barna våre, resulterte dette i at jeg måtte ta flere bijobber ved siden av en fulltidsjobb for å få endene til å møtes. På disse ¸ˇIllustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL